Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2015 - č. 150/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za příro...

Předpis č. 150/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody

01.07.2015 - č. 151/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb....

Předpis č. 151/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 153/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení typových služebních zařazení s rozhodno...

Předpis č. 153/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení typových služebních zařazení s rozhodnou dobou

01.07.2015 - č. 385/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví jednotková výše poplatku z... - ve znění 150/2015 Sb.

Předpis č. 385/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví jednotková výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody

01.07.2015 - č. 86/2011 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky - ve znění 151/2015 Sb.

Předpis č. 86/2011 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky

01.07.2015 - č. 285/1999 Sb. - Vyhláška o poskytování zdravotní péče ve vojenských zdravotn... - ve znění 156/2015 Sb.

Předpis č. 285/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany o poskytování zdravotní péče ve vojenských zdravotnických zařízeních

01.07.2015 - č. 155/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb...

Předpis č. 155/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

01.07.2015 - č. 156/2015 Sb. - Vyhláška o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojensk...

Předpis č. 156/2015 Sb. - Vyhláška o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli, oborech ambulantní péče, u kterých voják z povolání může uplatnit svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb, a podmínkách organizace plnění úkolů vojenských fakultních nemocnic (o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli)

01.07.2015 - č. 157/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních d...

Předpis č. 157/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 159/2015 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úko...

Předpis č. 159/2015 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2016

01.07.2015 - č. 160/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné ...

Předpis č. 160/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

č. 161/2015 Sb. - Nařízení vlády o výkonu státní služby na služebním působišti mimo území České republiky ve svátek

Předpis č. 161/2015 Sb. - Nařízení vlády o výkonu státní služby na služebním působišti mimo území České republiky ve svátek

č. 162/2015 Sb. - Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky

Předpis č. 162/2015 Sb. - Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky

č. 163/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 163/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů

č. 164/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zák...

Předpis č. 164/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 165/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 165/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. 166/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestn...

Předpis č. 166/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

č. 167/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 167/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

č. 168/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat...

Předpis č. 168/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 426/2011 Sb. - Zákon o důchodovém spoření - ve znění 163/2015 Sb.

Předpis č. 426/2011 Sb. - Zákon o důchodovém spoření