Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 393/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účel...

Předpis č. 393/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů

č. 394/2015 Sb. - Nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým

Předpis č. 394/2015 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

č. 395/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016 sta...

Předpis č. 395/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

č. 396/2015 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 3...

Předpis č. 396/2015 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2016

č. 397/2015 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzn...

Předpis č. 397/2015 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

č. 398/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ús...

Předpis č. 398/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky

č. 399/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

Předpis č. 399/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

č. 402/2015 Sb. - Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

Předpis č. 402/2015 Sb. - Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

č. 404/2015 Sb. - Vyhláška o kompenzaci

Předpis č. 404/2015 Sb. - Vyhláška o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie (vyhláška o kompenzaci)

č. 406/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťován...

Předpis č. 406/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb.

č. 405/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množstv...

Předpis č. 405/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie

č. 403/2015 Sb. - Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombi...

Předpis č. 403/2015 Sb. - Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla

28.12.2015 - č. 468/2008 Sb. - Nařízení vlády o zajišťování bezpečnosti určených ústavních ... - ve znění 398/2015 Sb.

Předpis č. 468/2008 Sb. - Nařízení vlády o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky

28.12.2015 - č. 378/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotř...

Předpis č. 378/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

28.12.2015 - č. 381/2015 Sb. - Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci

Předpis č. 381/2015 Sb. - Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci

28.12.2015 - č. 397/2015 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjm...

Předpis č. 397/2015 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

28.12.2015 - č. 398/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb...

Předpis č. 398/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky

28.12.2015 - č. 402/2015 Sb. - Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných z...

Předpis č. 402/2015 Sb. - Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

28.12.2015 - č. 523/1992 Sb. - Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR - ve znění 378/2015 Sb.

Předpis č. 523/1992 Sb. - Zákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky

26.12.2015 - č. 336/2015 Sb. - Vyhláška o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci...

Předpis č. 336/2015 Sb. - Vyhláška o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi