Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2016 - č. 283/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podl...

Předpis č. 283/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2016

01.01.2016 - č. 286/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů...

Předpis č. 286/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016

01.01.2016 - č. 202/1990 Sb. - Zákon o loteriích a jiných podobných hrách - ve znění 380/2015 Sb.

Předpis č. 202/1990 Sb. - Zákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách

01.01.2016 - č. 292/2015 Sb. - Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Brdy

Předpis č. 292/2015 Sb. - Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Brdy

01.01.2016 - č. 293/2015 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné ob...

Předpis č. 293/2015 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Brdy

01.01.2016 - č. 31/1995 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o zeměměřictví - ve znění 383/2015 Sb.

Předpis č. 31/1995 Sb. - Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

01.01.2016 - č. 294/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních ...

Předpis č. 294/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

01.01.2016 - č. 169/1999 Sb. - Zákon o výkonu trestu odnětí svobody - ve znění 377/2015 Sb.

Předpis č. 169/1999 Sb. - Zákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů

01.01.2016 - č. 296/2015 Sb. - Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech

Předpis č. 296/2015 Sb. - Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

01.01.2016 - č. 78/2008 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví finanční limity pro účely ... - ve znění 393/2015 Sb.

Předpis č. 78/2008 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona

01.01.2016 - č. 300/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předklá...

Předpis č. 300/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění vyhlášky č. 216/2014 Sb.

01.01.2016 - č. 397/2012 Sb. - Zákon o pojistném na důchodové spoření - ve znění 376/2015 Sb.

Předpis č. 397/2012 Sb. - Zákon o pojistném na důchodové spoření

01.01.2016 - č. 301/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předklá...

Předpis č. 301/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění vyhlášky č. 310/2014 Sb.

01.01.2016 - č. 423/2012 Sb. - Vyhláška o zvyšování důchodů vyplácených z pojistné smlouvy ... - ve znění 376/2015 Sb.

Předpis č. 423/2012 Sb. - Vyhláška o zvyšování důchodů vyplácených z pojistné smlouvy o pojištění důchodu

01.01.2016 - č. 302/2015 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016

Předpis č. 302/2015 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016

01.01.2016 - č. 40/2013 Sb. - Vyhláška o náležitostech nabídky pojištění důchodu - ve znění 376/2015 Sb.

Předpis č. 40/2013 Sb. - Vyhláška o náležitostech nabídky pojištění důchodu

01.01.2016 - č. 303/2015 Sb. - Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců v...

Předpis č. 303/2015 Sb. - Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2016

01.01.2016 - č. 344/2013 Sb. - Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislost... - ve znění 376/2015 Sb.

Předpis č. 344/2013 Sb. - Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

č. 407/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví druhy a vzory služebních stejnokrojů Hasičského záchranného sboru České ...

Předpis č. 407/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví druhy a vzory služebních stejnokrojů Hasičského záchranného sboru České republiky, způsob označení příslušnosti k Hasičskému záchrannému sboru České republiky a odlišujícího označení, vzory služebních průkazů a průkazů zaměstnanců a způsob prokázání příslušnosti služebním průkazem a vzory velkého a malého znaku Hasičského záchranného sboru České republiky a základní znaky charakterizující prapor Hasičského záchranného sboru České republiky (výstrojní vyhláška hasičského záchranného sboru)