Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.10.2020 - č. 373/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu d...

Předpis č. 373/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle zákona o podpoře sportu

01.10.2020 - č. 374/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo...

Předpis č. 374/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu

01.10.2020 - č. 379/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokona...

Předpis č. 379/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

01.10.2020 - č. 156/2008 Sb. - Vyhláška o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů - ve znění 379/2020 Sb.

Předpis č. 156/2008 Sb. - Vyhláška o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

01.10.2020 - č. 175/2000 Sb. - Vyhláška o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční os... - ve znění 374/2020 Sb.

Předpis č. 175/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu

01.10.2020 - č. 380/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb....

Předpis č. 380/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2020 - č. 388/2020 Sb. - Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměs...

Předpis č. 388/2020 Sb. - Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

01.10.2020 - č. 165/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním říz...

Předpis č. 165/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.10.2020 - č. 284/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, ...

Předpis č. 284/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2020 - č. 333/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,...

Předpis č. 333/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.10.2020 - č. 334/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do ob...

Předpis č. 334/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.10.2020 - č. 337/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopr...

Předpis č. 337/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.10.2020 - č. 338/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve zn...

Předpis č. 338/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

30.09.2020 - č. 372/2020 Sb. - Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do gara...

Předpis č. 372/2020 Sb. - Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021

č. 390/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis Česk...

Předpis č. 390/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 V, CPI %

č. 389/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České ...

Předpis č. 389/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 V, FIX %

č. 388/2020 Sb. - Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na...

Předpis č. 388/2020 Sb. - Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

č. 387/2020 Sb. - Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti

Předpis č. 387/2020 Sb. - Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti

č. 392/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 958 o zákazu hromadných akcí, omezení divadelních, filmových a jin...

Předpis č. 392/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 958 o přijetí krizového opatření

č. 391/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 957 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky na dobu ...

Předpis č. 391/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 957 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů