Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2016 - č. 373/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínk...

Předpis č. 373/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)

01.01.2016 - č. 383/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřickéh...

Předpis č. 383/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 114/2002 Sb. - Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb - ve znění 353/2015 Sb.

Předpis č. 114/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb

01.01.2016 - č. 503/2002 Sb. - Prováděcí vyhláška k účetnictví pro zdravotní pojišťovny - ve znění 371/2015 Sb.

Předpis č. 503/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny

01.01.2016 - č. 270/2010 Sb. - Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků - ve znění 372/2015 Sb.

Předpis č. 270/2010 Sb. - Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků

01.01.2016 - č. 388/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení správních obvodů ob... - ve znění 388/2015 Sb.

Předpis č. 388/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

01.01.2016 - č. 564/2002 Sb. - Vyhláška o stanovení území okresů ČR a území obvodů hlavního... - ve znění 388/2015 Sb.

Předpis č. 564/2002 Sb. - Vyhláška o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy

01.01.2016 - č. 77/2008 Sb. - Nařízení vlády o stanovení finančních limitů pro účely zákon... - ve znění 393/2015 Sb.

Předpis č. 77/2008 Sb. - Nařízení vlády o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu

01.01.2016 - č. 366/2010 Sb. - Vyhláška o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné ener... - ve znění 405/2015 Sb.

Předpis č. 366/2010 Sb. - Vyhláška o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst

01.01.2016 - č. 440/2012 Sb. - Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů ... - ve znění 403/2015 Sb.

Předpis č. 440/2012 Sb. - Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

01.01.2016 - č. 364/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, ...

Předpis č. 364/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

01.01.2016 - č. 15/2015 Sb. - Zákon o hranicích vojenských újezdů

Předpis č. 15/2015 Sb. - Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)

01.01.2016 - č. 23/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovi...

Předpis č. 23/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 65/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 22...

Předpis č. 65/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 104/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravu...

Předpis č. 104/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 131/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách po...

Předpis č. 131/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2016 - č. 375/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 375/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů

01.01.2016 - č. 158/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za ...

Předpis č. 158/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

01.01.2016 - č. 376/2015 Sb. - Zákon o ukončení důchodového spoření

Předpis č. 376/2015 Sb. - Zákon o ukončení důchodového spoření

01.01.2016 - č. 178/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení minimálního počtu provozoven pro ...

Předpis č. 178/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb