Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.08.2015 - č. 355/2013 Sb. - Vyhláška o úředních hodinách provozovny, o označování sídla ... - ve znění 101/2015 Sb.

Předpis č. 355/2013 Sb. - Vyhláška o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně

01.08.2015 - č. 171/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejň...

Předpis č. 171/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

01.08.2015 - č. 172/2015 Sb. - Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě u...

Předpis č. 172/2015 Sb. - Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení

01.08.2015 - č. 133/2012 Sb. - Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejný... - ve znění 171/2015 Sb.

Předpis č. 133/2012 Sb. - Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

01.08.2015 - č. 174/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 125/2011...

Předpis č. 174/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení, ve znění nařízení vlády č. 212/2014 Sb.

01.08.2015 - č. 179/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb...

Předpis č. 179/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů

01.08.2015 - č. 318/2008 Sb. - Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organ... - ve znění 179/2015 Sb.

Předpis č. 318/2008 Sb. - Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou

01.08.2015 - č. 185/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatř...

Předpis č. 185/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády

30.07.2015 - č. 183/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému...

Předpis č. 183/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění vyhlášky č. 248/2010 Sb.

30.07.2015 - č. 376/2006 Sb. - Vyhláška o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní do... - ve znění 183/2015 Sb.

Předpis č. 376/2006 Sb. - Vyhláška o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách

č. 185/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změn...

Předpis č. 185/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády

č. 186/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupn...

Předpis č. 186/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

č. 182/2015 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Předpis č. 182/2015 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

č. 183/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní ...

Předpis č. 183/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění vyhlášky č. 248/2010 Sb.

č. 184/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 65/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 22...

Předpis č. 184/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 65/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

27.07.2015 - č. 184/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 65/2015 Sb., kterou se ...

Předpis č. 184/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 65/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

č. 181/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací d...

Předpis č. 181/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb.

č. 180/2015 Sb. - Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, kter...

Předpis č. 180/2015 Sb. - Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)

č. 179/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společ...

Předpis č. 179/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů

č. 178/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb

Předpis č. 178/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb