Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2016 - č. 297/2012 Sb. - Vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého - ve znění 364/2015 Sb.

Předpis č. 297/2012 Sb. - Vyhláška o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého)

01.01.2016 - č. 436/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidl... - ve znění 349/2015 Sb.

Předpis č. 436/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 392/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů spo... - ve znění 363/2015 Sb.

Předpis č. 392/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2014 a 2015

01.01.2016 - č. 350/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví...

Předpis č. 350/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 358/2013 Sb. - Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí - ve znění 354/2015 Sb.

Předpis č. 358/2013 Sb. - Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí

01.01.2016 - č. 369/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se...

Předpis č. 369/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 370/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetníc...

Předpis č. 370/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 371/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se...

Předpis č. 371/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 372/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventa...

Předpis č. 372/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

01.01.2016 - č. 373/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínk...

Předpis č. 373/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)

01.01.2016 - č. 383/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřickéh...

Předpis č. 383/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 114/2002 Sb. - Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb - ve znění 353/2015 Sb.

Předpis č. 114/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb

01.01.2016 - č. 503/2002 Sb. - Prováděcí vyhláška k účetnictví pro zdravotní pojišťovny - ve znění 371/2015 Sb.

Předpis č. 503/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny

01.01.2016 - č. 270/2010 Sb. - Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků - ve znění 372/2015 Sb.

Předpis č. 270/2010 Sb. - Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků

01.01.2016 - č. 388/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení správních obvodů ob... - ve znění 388/2015 Sb.

Předpis č. 388/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

01.01.2016 - č. 564/2002 Sb. - Vyhláška o stanovení území okresů ČR a území obvodů hlavního... - ve znění 388/2015 Sb.

Předpis č. 564/2002 Sb. - Vyhláška o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy

01.01.2016 - č. 77/2008 Sb. - Nařízení vlády o stanovení finančních limitů pro účely zákon... - ve znění 393/2015 Sb.

Předpis č. 77/2008 Sb. - Nařízení vlády o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu

01.01.2016 - č. 366/2010 Sb. - Vyhláška o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné ener... - ve znění 405/2015 Sb.

Předpis č. 366/2010 Sb. - Vyhláška o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst

01.01.2016 - č. 440/2012 Sb. - Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů ... - ve znění 403/2015 Sb.

Předpis č. 440/2012 Sb. - Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

01.01.2016 - č. 364/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, ...

Předpis č. 364/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti