Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2016 - č. 585/2004 Sb. - Branný zákon - ve znění 320/2015 Sb.

Předpis č. 585/2004 Sb. - Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

01.01.2016 - č. 194/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování infor... - ve znění 322/2015 Sb.

Předpis č. 194/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

01.01.2016 - č. 332/2015 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku ...

Předpis č. 332/2015 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

01.01.2016 - č. 334/2015 Sb. - Vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a technické způs...

Předpis č. 334/2015 Sb. - Vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách

01.01.2016 - č. 335/2015 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových ro...

Předpis č. 335/2015 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

01.01.2016 - č. 348/2005 Sb. - Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích - ve znění 318/2015 Sb.

Předpis č. 348/2005 Sb. - Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů

01.01.2016 - č. 432/2012 Sb. - Vyhláška o způsobu vedení evidence výnosů a příjmů provozova... - ve znění 319/2015 Sb.

Předpis č. 432/2012 Sb. - Vyhláška o způsobu vedení evidence výnosů a příjmů provozovatele, který poskytuje poštovní služby nebo zajišťuje zahraniční poštovní služby

01.01.2016 - č. 343/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č...

Předpis č. 343/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 344/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanove...

Předpis č. 344/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

01.01.2016 - č. 245/2002 Sb. - Vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších p... - ve znění 343/2015 Sb.

Předpis č. 245/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

01.01.2016 - č. 345/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provede...

Předpis č. 345/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb.

01.01.2016 - č. 346/2015 Sb. - Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ...

Předpis č. 346/2015 Sb. - Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků

01.01.2016 - č. 347/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, ...

Předpis č. 347/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 348/2015 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace o...

Předpis č. 348/2015 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013)

01.01.2016 - č. 352/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb....

Předpis č. 352/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 353/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu k...

Předpis č. 353/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 354/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskyto...

Předpis č. 354/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí

01.01.2016 - č. 356/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu...

Předpis č. 356/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 360/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu...

Předpis č. 360/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 361/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu...

Předpis č. 361/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími