Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2016 - č. 91/2010 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu ... - ve znění 320/2015 Sb.

Předpis č. 91/2010 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

01.01.2016 - č. 160/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odp... - ve znění 320/2015 Sb.

Předpis č. 160/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 263/2013 Sb. - Nařízení vlády o paušální výši úhrady nákladů zásahu - ve znění 320/2015 Sb.

Předpis č. 263/2013 Sb. - Nařízení vlády o paušální výši úhrady nákladů zásahu

01.01.2016 - č. 349/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 97/2008 Sb., o vzorech ... - ve znění 320/2015 Sb.

Předpis č. 349/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 97/2008 Sb., o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky)

01.01.2016 - č. 585/2004 Sb. - Branný zákon - ve znění 320/2015 Sb.

Předpis č. 585/2004 Sb. - Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

01.01.2016 - č. 194/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování infor... - ve znění 322/2015 Sb.

Předpis č. 194/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

01.01.2016 - č. 332/2015 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku ...

Předpis č. 332/2015 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

01.01.2016 - č. 334/2015 Sb. - Vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a technické způs...

Předpis č. 334/2015 Sb. - Vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách

01.01.2016 - č. 335/2015 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových ro...

Předpis č. 335/2015 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

01.01.2016 - č. 348/2005 Sb. - Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích - ve znění 318/2015 Sb.

Předpis č. 348/2005 Sb. - Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů

01.01.2016 - č. 432/2012 Sb. - Vyhláška o způsobu vedení evidence výnosů a příjmů provozova... - ve znění 319/2015 Sb.

Předpis č. 432/2012 Sb. - Vyhláška o způsobu vedení evidence výnosů a příjmů provozovatele, který poskytuje poštovní služby nebo zajišťuje zahraniční poštovní služby

01.01.2016 - č. 343/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č...

Předpis č. 343/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 344/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanove...

Předpis č. 344/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

01.01.2016 - č. 245/2002 Sb. - Vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších p... - ve znění 343/2015 Sb.

Předpis č. 245/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

01.01.2016 - č. 345/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provede...

Předpis č. 345/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb.

01.01.2016 - č. 346/2015 Sb. - Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ...

Předpis č. 346/2015 Sb. - Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků

01.01.2016 - č. 347/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, ...

Předpis č. 347/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 348/2015 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace o...

Předpis č. 348/2015 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013)

01.01.2016 - č. 352/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb....

Předpis č. 352/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů