Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

10.09.2015 - č. 19/2010 Sb. - Vyhláška o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných úd... - ve znění 216/2015 Sb.

Předpis č. 19/2010 Sb. - Vyhláška o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu

10.09.2015 - č. 344/2012 Sb. - Vyhláška o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění ... - ve znění 215/2015 Sb.

Předpis č. 344/2012 Sb. - Vyhláška o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu

č. 219/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění poz...

Předpis č. 219/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č. 220/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a ...

Předpis č. 220/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

č. 221/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé d...

Předpis č. 221/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č. 222/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších ...

Předpis č. 222/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

č. 223/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění...

Předpis č. 223/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

10.09.2015 - č. 222/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném pří...

Předpis č. 222/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

č. 217/2015 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku

Předpis č. 217/2015 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku

č. 218/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 20...

Předpis č. 218/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015–2017, 0,00 %

č. 216/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných ú...

Předpis č. 216/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu, ve znění vyhlášky č. 325/2013 Sb.

č. 215/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištěn...

Předpis č. 215/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu

04.09.2015 - č. 207/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb...

Předpis č. 207/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení

04.09.2015 - č. 206/2015 Sb. - Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změ...

Předpis č. 206/2015 Sb. - Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)

04.09.2015 - č. 208/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické vý...

Předpis č. 208/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

04.09.2015 - č. 178/2011 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých pyrotechnických výrobků... - ve znění 207/2015 Sb.

Předpis č. 178/2011 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení

04.09.2015 - č. 208/2010 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické vý... - ve znění 206/2015 Sb.

Předpis č. 208/2010 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

02.09.2015 - č. 210/2015 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výro...

Předpis č. 210/2015 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Jana Pernera

01.09.2015 - č. 213/2015 Sb. - Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentní...

Předpis č. 213/2015 Sb. - Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

01.09.2015 - č. 214/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližšíc...

Předpis č. 214/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů