Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2016 - č. 193/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo... - ve znění 294/2015 Sb.

Předpis č. 193/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 507/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo... - ve znění 294/2015 Sb.

Předpis č. 507/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 202/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo... - ve znění 294/2015 Sb.

Předpis č. 202/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 91/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo... - ve znění 294/2015 Sb.

Předpis č. 91/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 170/2010 Sb. - Vyhláška o bateriích a akumulátorech - ve znění 212/2015 Sb.

Předpis č. 170/2010 Sb. - Vyhláška o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 247/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se ... - ve znění 294/2015 Sb.

Předpis č. 247/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 290/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo... - ve znění 294/2015 Sb.

Předpis č. 290/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 59/2012 Sb. - Vyhláška o regulačním výkaznictví - ve znění 262/2015 Sb.

Předpis č. 59/2012 Sb. - Vyhláška o regulačním výkaznictví

01.01.2016 - č. 347/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry o... - ve znění 296/2015 Sb.

Předpis č. 347/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů

01.01.2016 - č. 470/2012 Sb. - Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným - ve znění 307/2015 Sb.

Předpis č. 470/2012 Sb. - Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

01.01.2016 - č. 496/2012 Sb. - Zákon o audiovizi

Předpis č. 496/2012 Sb. - Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

01.01.2016 - č. 67/2013 Sb. - Zákon, kterým se upravují některé otázky související s posky... - ve znění 104/2015 Sb.

Předpis č. 67/2013 Sb. - Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

01.01.2016 - č. 350/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se... - ve znění 296/2015 Sb.

Předpis č. 350/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů

01.01.2016 - č. 315/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních d...

Předpis č. 315/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 367/2013 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového ro... - ve znění 316/2015 Sb.

Předpis č. 367/2013 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

01.01.2016 - č. 318/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyv...

Předpis č. 318/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2016 - č. 319/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních slu...

Předpis č. 319/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 320/2015 Sb. - Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně...

Předpis č. 320/2015 Sb. - Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)

01.01.2016 - č. 321/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se...

Předpis č. 321/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 76/2014 Sb.

01.01.2016 - č. 322/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanove...

Předpis č. 322/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění vyhlášky č. 422/2010 Sb.