Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2016 - č. 401/2015 Sb. - Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečišt...

Předpis č. 401/2015 Sb. - Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

01.01.2016 - č. 164/2001 Sb. - Lázeňský zákon - ve znění 15/2015 Sb.

Předpis č. 164/2001 Sb. - Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)

01.01.2016 - č. 372/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví p... - ve znění 269/2015 Sb.

Předpis č. 372/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele

01.01.2016 - č. 384/2015 Sb. - Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam k...

Předpis č. 384/2015 Sb. - Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2016

01.01.2016 - č. 501/2002 Sb. - Prováděcí vyhláška k účetnictví pro banky a jiné finanční in... - ve znění 251/2015 Sb.

Předpis č. 501/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi

01.01.2016 - č. 502/2002 Sb. - Prováděcí vyhláška k účetnictví pro pojišťovny - ve znění 252/2015 Sb.

Předpis č. 502/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami

01.01.2016 - č. 153/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se ... - ve znění 294/2015 Sb.

Předpis č. 153/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích

01.01.2016 - č. 61/2003 Sb. - Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečišt... - ve znění 401/2015 Sb.

Předpis č. 61/2003 Sb. - Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

01.01.2016 - č. 176/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se ... - ve znění 294/2015 Sb.

Předpis č. 176/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb.

01.01.2016 - č. 400/2015 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

Předpis č. 400/2015 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

01.01.2016 - č. 529/2005 Sb. - Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajov... - ve znění 275/2015 Sb.

Předpis č. 529/2005 Sb. - Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací

01.01.2016 - č. 407/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví druhy a vzory služebních stejnok...

Předpis č. 407/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví druhy a vzory služebních stejnokrojů Hasičského záchranného sboru České republiky, způsob označení příslušnosti k Hasičskému záchrannému sboru České republiky a odlišujícího označení, vzory služebních průkazů a průkazů zaměstnanců a způsob prokázání příslušnosti služebním průkazem a vzory velkého a malého znaku Hasičského záchranného sboru České republiky a základní znaky charakterizující prapor Hasičského záchranného sboru České republiky (výstrojní vyhláška hasičského záchranného sboru)

01.01.2016 - č. 21/2006 Sb. - Zákon o ověřování - ve znění 15/2015 Sb.

Předpis č. 21/2006 Sb. - Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)

01.01.2016 - č. 229/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb.... - ve znění 401/2015 Sb.

Předpis č. 229/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

01.01.2016 - č. 23/2011 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb.... - ve znění 401/2015 Sb.

Předpis č. 23/2011 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.

01.01.2016 - č. 193/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo... - ve znění 294/2015 Sb.

Předpis č. 193/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 507/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo... - ve znění 294/2015 Sb.

Předpis č. 507/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 202/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo... - ve znění 294/2015 Sb.

Předpis č. 202/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 91/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo... - ve znění 294/2015 Sb.

Předpis č. 91/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů