Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 9/2016 Sb. - Vyhláška o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zák...

Předpis č. 9/2016 Sb. - Vyhláška o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)

č. 8/2016 Sb. - Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

Předpis č. 8/2016 Sb. - Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

18.01.2016 - č. 2/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnoste...

Předpis č. 2/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

18.01.2016 - č. 3/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se ...

Předpis č. 3/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění vyhlášky č. 129/2010 Sb.

18.01.2016 - č. 39/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní ... - ve znění 3/2016 Sb.

Předpis č. 39/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání

18.01.2016 - č. 55/2011 Sb. - Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odb... - ve znění 2/2016 Sb.

Předpis č. 55/2011 Sb. - Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

18.01.2016 - č. 136/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a ... - ve znění 5/2016 Sb.

Předpis č. 136/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

18.01.2016 - č. 5/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se...

Předpis č. 5/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů

č. 5/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a...

Předpis č. 5/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů

č. 6/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 20...

Předpis č. 6/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2016–2019, 0,00 %

č. 7/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 7/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

15.01.2016 - č. 6/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky...

Předpis č. 6/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2016–2019, 0,00 %

15.01.2016 - č. 366/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění doča...

Předpis č. 366/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění dočasné mimořádné podpory pro zemědělce v odvětví živočišné výroby

12.01.2016 - č. 379/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických...

Předpis č. 379/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 4/2016 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elek...

Předpis č. 4/2016 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2014

č. 3/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní ...

Předpis č. 3/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění vyhlášky č. 129/2010 Sb.

č. 2/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných od...

Předpis č. 2/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

č. 1/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště,...

Předpis č. 1/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhlášky č. 97/2014 Sb.

01.01.2016 - č. 307/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání...

Předpis č. 307/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

01.01.2016 - č. 427/2011 Sb. - Zákon o doplňkovém penzijním spoření - ve znění 377/2015 Sb.

Předpis č. 427/2011 Sb. - Zákon o doplňkovém penzijním spoření