Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 128/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupn...

Předpis č. 128/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

č. 129/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 129/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 130/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 130/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

04.06.2015 - č. 127/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování s...

Předpis č. 127/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

03.06.2015 - č. 126/2015 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výr...

Předpis č. 126/2015 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí rozluštění chetitštiny Bedřichem Hrozným

01.06.2015 - č. 116/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 27...

Předpis č. 116/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

01.06.2015 - č. 278/1998 Sb. - Vyhláška k provedení zákona o pojišťování a financování vývo... - ve znění 116/2015 Sb.

Předpis č. 278/1998 Sb. - Vyhláška Ministerstva financí k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb.

01.06.2015 - č. 120/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a ob...

Předpis č. 120/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2015 - č. 345/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a ... - ve znění 120/2015 Sb.

Předpis č. 345/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

01.06.2015 - č. 123/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětv...

Předpis č. 123/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti

01.06.2015 - č. 124/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zd...

Předpis č. 124/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky lázeňského místa Velichovky a vymezení konkrétních ochranných opatření

01.06.2015 - č. 122/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojí...

Předpis č. 122/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení)

01.06.2015 - č. 460/2008 Sb. - Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojí... - ve znění 122/2015 Sb.

Předpis č. 460/2008 Sb. - Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky

01.06.2015 - č. 1/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 460/2008 Sb., o způsobu... - ve znění 122/2015 Sb.

Předpis č. 1/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 460/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky

01.06.2015 - č. 69/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 363/2009 Sb...

Předpis č. 69/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993

01.06.2015 - č. 86/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajišt...

Předpis č. 86/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.06.2015 - č. 88/2015 Sb. - Vyhláška o odměně správce pověřeného správou podílu v obchod...

Předpis č. 88/2015 Sb. - Vyhláška o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho hotových výdajů

01.06.2015 - č. 89/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 508/2004 Sb...

Předpis č. 89/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2015 - č. 93/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb....

Předpis č. 93/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb.

01.06.2015 - č. 219/2000 Sb. - Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích - ve znění 86/2015 Sb.

Předpis č. 219/2000 Sb. - Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích