Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.10.2015 - č. 479/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a ... - ve znění 205/2015 Sb.

Předpis č. 479/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.10.2015 - č. 158/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách po... - ve znění 205/2015 Sb.

Předpis č. 158/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů

01.10.2015 - č. 282/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém poji... - ve znění 205/2015 Sb.

Předpis č. 282/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.10.2015 - č. 303/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 205/2015 Sb.

Předpis č. 303/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu

01.10.2015 - č. 167/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví ... - ve znění 205/2015 Sb.

Předpis č. 167/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.10.2015 - č. 463/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém poji... - ve znění 205/2015 Sb.

Předpis č. 463/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.10.2015 - č. 217/2015 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národní...

Předpis č. 217/2015 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku

01.10.2015 - č. 58/1995 Sb. - Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou - ve znění 220/2015 Sb.

Předpis č. 58/1995 Sb. - Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2015 - č. 220/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a ...

Předpis č. 220/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2015 - č. 223/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o ...

Předpis č. 223/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2015 - č. 103/2006 Sb. - Vyhláška o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plá... - ve znění 224/2015 Sb.

Předpis č. 103/2006 Sb. - Vyhláška o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu

01.10.2015 - č. 250/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních op... - ve znění 224/2015 Sb.

Předpis č. 250/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B

01.10.2015 - č. 254/2006 Sb. - Nařízení vlády o kontrole nebezpečných látek - ve znění 224/2015 Sb.

Předpis č. 254/2006 Sb. - Nařízení vlády o kontrole nebezpečných látek

01.10.2015 - č. 255/2006 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné ha... - ve znění 224/2015 Sb.

Předpis č. 255/2006 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

01.10.2015 - č. 256/2006 Sb. - Vyhláška o podrobnostech systému prevence závažných havárií - ve znění 224/2015 Sb.

Předpis č. 256/2006 Sb. - Vyhláška o podrobnostech systému prevence závažných havárií

01.10.2015 - č. 224/2015 Sb. - Zákon o prevenci závažných havárií

Předpis č. 224/2015 Sb. - Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

01.10.2015 - č. 225/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické...

Předpis č. 225/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B

01.10.2015 - č. 226/2015 Sb. - Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování ...

Předpis č. 226/2015 Sb. - Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře

01.10.2015 - č. 227/2015 Sb. - Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu ...

Předpis č. 227/2015 Sb. - Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku

01.10.2015 - č. 228/2015 Sb. - Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení ...

Předpis č. 228/2015 Sb. - Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie