Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 20/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stanovení jejích bližších ochranných podmíne...

Předpis č. 20/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 20/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stanovení jejích bližších ochranných podmíne...

Předpis č. 20/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 21/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2014 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko...

Předpis č. 21/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2014 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 22/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a stanovení jejích bližších ochrann...

Předpis č. 22/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 23/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Předpis č. 23/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 24/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Úhošť a stanovení jejích bližších ochranných podmíne...

Předpis č. 24/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Úhošť a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 25/2016 Sb. - Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Předpis č. 25/2016 Sb. - Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

č. 26/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 26/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

25.01.2016 - č. 26/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě...

Předpis č. 26/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

23.01.2016 - č. 1/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanove...

Předpis č. 1/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhlášky č. 97/2014 Sb.

č. 16/2016 Sb. - Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Předpis č. 16/2016 Sb. - Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

č. 17/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 20...

Předpis č. 17/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2016–2018, 0,00 %

č. 15/2016 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hraze...

Předpis č. 15/2016 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 8. prosince 2015 sp. zn. Pl. ÚS 5/15 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

20.01.2016 - č. 12/2016 Sb. - Vyhláška o vzoru informačního přehledu o systému pojištění p...

Předpis č. 12/2016 Sb. - Vyhláška o vzoru informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta

č. 14/2016 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitel...

Předpis č. 14/2016 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. ledna 2016

19.01.2016 - č. 9/2016 Sb. - Vyhláška o postupech registrace podpor u operátora trhu a pr...

Předpis č. 9/2016 Sb. - Vyhláška o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)

č. 13/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změ...

Předpis č. 13/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů

č. 12/2016 Sb. - Vyhláška o vzoru informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta

Předpis č. 12/2016 Sb. - Vyhláška o vzoru informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta

č. 11/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytn...

Předpis č. 11/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb.

č. 10/2016 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

Předpis č. 10/2016 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí