Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

17.10.2015 - č. 236/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, d...

Předpis č. 236/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

17.10.2015 - č. 221/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se stanovují podmínky pro předepisování, př... - ve znění 236/2015 Sb.

Předpis č. 221/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

č. o1/c109/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 266/2015 Sb.

Předpis č. o1/c109/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 266/2015 Sb.

16.10.2015 - č. o1/c109/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně ...

Předpis č. o1/c109/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 266/2015 Sb.

č. 270/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, v...

Předpis č. 270/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění pozdějších předpisů

č. 269/2015 Sb. - Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

Předpis č. 269/2015 Sb. - Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

č. 268/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ...

Předpis č. 268/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 266/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 266/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

č. 265/2015 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny k 250. výročí narození Václava Tháma

Předpis č. 265/2015 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny k 250. výročí narození Václava Tháma

č. 264/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzem...

Předpis č. 264/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod

č. 263/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státníh...

Předpis č. 263/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

č. 267/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisej...

Předpis č. 267/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 262/2015 Sb. - Vyhláška o regulačním výkaznictví

Předpis č. 262/2015 Sb. - Vyhláška o regulačním výkaznictví

13.10.2015 - č. 260/2015 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Mariánský most v Ústí nad Lab...

Předpis č. 260/2015 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Mariánský most v Ústí nad Labem“ po 5 000 Kč

č. 261/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a ...

Předpis č. 261/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2016

09.10.2015 - č. 257/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 103/2010 Sb., o provede...

Předpis č. 257/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí

č. 260/2015 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Mariánský most v Ústí nad Labem“ po 5 000 Kč

Předpis č. 260/2015 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Mariánský most v Ústí nad Labem“ po 5 000 Kč

č. 259/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 259/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 258/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2015, kterým se mění seznam zboží s regulovaný...

Předpis č. 258/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2015, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2015

č. 257/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu n...

Předpis č. 257/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí