Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.02.2016 - č. 36/2007 Sb. - Vyhláška o opatřeních pro tlumení aviární influenzy - ve znění 13/2016 Sb.

Předpis č. 36/2007 Sb. - Vyhláška o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů

01.02.2016 - č. 363/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobn... - ve znění 8/2016 Sb.

Předpis č. 363/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

01.02.2016 - č. 358/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobn... - ve znění 8/2016 Sb.

Předpis č. 358/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 363/2007 Sb.

01.02.2016 - č. 358/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobn... - ve znění 8/2016 Sb.

Předpis č. 358/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 363/2007 Sb.

01.02.2016 - č. 81/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínká... - ve znění 16/2016 Sb.

Předpis č. 81/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

01.02.2016 - č. 392/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobn... - ve znění 8/2016 Sb.

Předpis č. 392/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů

01.02.2016 - č. 445/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobn... - ve znění 8/2016 Sb.

Předpis č. 445/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů

01.02.2016 - č. 16/2016 Sb. - Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Předpis č. 16/2016 Sb. - Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

01.02.2016 - č. 18/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňkovy hory a...

Předpis č. 18/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňkovy hory a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.02.2016 - č. 19/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Vrch u V...

Předpis č. 19/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Vrch u Vršovic a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.02.2016 - č. 20/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stan...

Předpis č. 20/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.02.2016 - č. 21/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2014 Sb., o vyhláše...

Předpis č. 21/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2014 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.02.2016 - č. 22/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Karlovské bu...

Předpis č. 22/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.02.2016 - č. 23/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a stano...

Předpis č. 23/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.02.2016 - č. 24/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Úhošť a stan...

Předpis č. 24/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Úhošť a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.02.2016 - č. 25/2016 Sb. - Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení z...

Předpis č. 25/2016 Sb. - Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

01.02.2016 - č. 28/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů ...

Předpis č. 28/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a cestovních průkazů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání a tiskopisu žádosti o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním průkazu

01.02.2016 - č. 29/2016 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatř...

Předpis č. 29/2016 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády

01.02.2016 - č. 33/2016 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úko...

Předpis č. 33/2016 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dalším zabezpečením areálu muničních skladů ve Vrběticích

01.02.2016 - č. 79/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů ... - ve znění 28/2016 Sb.

Předpis č. 79/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání