Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 401/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 997 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol a konze...

Předpis č. 401/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 997 o přijetí krizového opatření

č. 400/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 996 o zákazu hromadných akcí nad 10 osob a omezení provozu provozovny stravovac...

Předpis č. 400/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 996 o přijetí krizového opatření

č. 399/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 995 o zákazu hromadných akcí nad 10 osob, představení, provozu kasin, používání...

Předpis č. 399/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 995 o přijetí krizového opatření

č. 398/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 994, kterým ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci svých p...

Předpis č. 398/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 994 o přijetí krizového opatření

06.10.2020 - č. 375/2020 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Buchlov“ po 5 000 Kč

Předpis č. 375/2020 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Buchlov“ po 5 000 Kč

č. 396/2020 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu...

Předpis č. 396/2020 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 33 Sídlo: Děčín konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo)

č. 395/2020 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev kr...

Předpis č. 395/2020 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020

č. 394/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem...

Předpis č. 394/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění nařízení vlády č. 251/2020 Sb.

č. 393/2020 Sb. - Vyhláška o digitální technické mapě kraje

Předpis č. 393/2020 Sb. - Vyhláška o digitální technické mapě kraje

05.10.2020 - č. 391/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 957 o vyhlášení nouzového ...

Předpis č. 391/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 957 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů

05.10.2020 - č. 392/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 958 o zákazu hromadných ak...

Předpis č. 392/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 958 o přijetí krizového opatření

01.10.2020 - č. 339/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě...

Předpis č. 339/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2020 - č. 355/2020 Sb. - Vyhláška o žádostech a některých informacích podle zákona o ...

Předpis č. 355/2020 Sb. - Vyhláška o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

01.10.2020 - č. 362/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se...

Předpis č. 362/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2020 - č. 363/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se...

Předpis č. 363/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2020 - č. 364/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách...

Předpis č. 364/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2020 - č. 365/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území uzavřených ...

Předpis č. 365/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor

01.10.2020 - č. 366/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množite...

Předpis č. 366/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 138/2020 Sb.

01.10.2020 - č. 370/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo...

Předpis č. 370/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2020 - č. 371/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním...

Předpis č. 371/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů