Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 148/2020 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhů na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájm...

Předpis č. 148/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 4/17 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a některých ustanovení zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 149/2020 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 14b odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Předpis č. 149/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 38/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

08.04.2020 - č. 148/2020 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhů na zrušení některých ustanove...

Předpis č. 148/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 4/17 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a některých ustanovení zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

07.04.2020 - č. 151/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 388 o územních samosprávný...

Předpis č. 151/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 388 o přijetí krizového opatření

č. 153/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 394 k informování o změně krizového opatření

Předpis č. 153/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 394 k informování o změně krizového opatření

06.04.2020 - č. 153/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 394 k informování o změně ...

Předpis č. 153/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 394 k informování o změně krizového opatření

č. 152/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 393 o přednostním zásobování Ministerstva zdravotnictví

Předpis č. 152/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 393 o přijetí krizového opatření

č. 151/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 388 o územních samosprávných celkech

Předpis č. 151/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 388 o přijetí krizového opatření

č. 150/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 387 o zákazu vstupu na území České republiky pro všechny cizince s...

Předpis č. 150/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 387 o přijetí krizového opatření

02.04.2020 - č. 143/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 352 o zákazu po dobu trván...

Předpis č. 143/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 352 o přijetí krizového opatření

02.04.2020 - č. 145/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 377 o subjektech kritické ...

Předpis č. 145/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 377 o přijetí krizového opatření

č. 147/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za r...

Předpis č. 147/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2019 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

02.04.2020 - č. 146/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb...

Předpis č. 146/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

č. 146/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislos...

Předpis č. 146/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

01.04.2020 - č. 103/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb...

Předpis č. 103/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu

01.04.2020 - č. 282/2013 Sb. - Nařízení vlády o stanovení seznamu stanovených výrobků, podm... - ve znění 103/2020 Sb.

Předpis č. 282/2013 Sb. - Nařízení vlády o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu

01.04.2020 - č. 118/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České...

Předpis č. 118/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů

č. 145/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 377 o subjektech kritické infrastruktury, které jsou dotčenými zam...

Předpis č. 145/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 377 o přijetí krizového opatření

č. 144/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 369 o nařízení přednostního zásobování Ministerstva vnitra právnic...

Předpis č. 144/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 369 o přijetí krizového opatření

01.04.2020 - č. 311/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronickýc...

Předpis č. 311/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů