Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 41/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a d...

Předpis č. 41/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění vyhlášky č. 472/2006 Sb.

č. 40/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozd...

Předpis č. 40/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

č. 39/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních...

Předpis č. 39/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

č. 38/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních...

Předpis č. 38/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

01.02.2016 - č. 8/2016 Sb. - Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v e...

Předpis č. 8/2016 Sb. - Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

01.02.2016 - č. 11/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb...

Předpis č. 11/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb.

01.02.2016 - č. 13/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatření...

Předpis č. 13/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů

01.02.2016 - č. 426/2005 Sb. - Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v e... - ve znění 8/2016 Sb.

Předpis č. 426/2005 Sb. - Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

01.02.2016 - č. 51/2006 Sb. - Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě - ve znění 16/2016 Sb.

Předpis č. 51/2006 Sb. - Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

01.02.2016 - č. 36/2007 Sb. - Vyhláška o opatřeních pro tlumení aviární influenzy - ve znění 13/2016 Sb.

Předpis č. 36/2007 Sb. - Vyhláška o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů

01.02.2016 - č. 363/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobn... - ve znění 8/2016 Sb.

Předpis č. 363/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

01.02.2016 - č. 358/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobn... - ve znění 8/2016 Sb.

Předpis č. 358/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 363/2007 Sb.

01.02.2016 - č. 358/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobn... - ve znění 8/2016 Sb.

Předpis č. 358/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 363/2007 Sb.

01.02.2016 - č. 81/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínká... - ve znění 16/2016 Sb.

Předpis č. 81/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

01.02.2016 - č. 392/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobn... - ve znění 8/2016 Sb.

Předpis č. 392/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů

01.02.2016 - č. 445/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobn... - ve znění 8/2016 Sb.

Předpis č. 445/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů

01.02.2016 - č. 16/2016 Sb. - Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Předpis č. 16/2016 Sb. - Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

01.02.2016 - č. 18/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňkovy hory a...

Předpis č. 18/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňkovy hory a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.02.2016 - č. 19/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Vrch u V...

Předpis č. 19/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Vrch u Vršovic a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.02.2016 - č. 20/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stan...

Předpis č. 20/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stanovení jejích bližších ochranných podmínek