Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.11.2015 - č. 154/2005 Sb. - Nařízení vlády o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků z... - ve znění 284/2015 Sb.

Předpis č. 154/2005 Sb. - Nařízení vlády o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel

01.11.2015 - č. 287/2015 Sb. - Nařízení vlády o povolání příslušníků Vězeňské služby České ...

Předpis č. 287/2015 Sb. - Nařízení vlády o povolání příslušníků Vězeňské služby České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 29. února 2016

č. 287/2015 Sb. - Nařízení vlády o povolání příslušníků Vězeňské služby České republiky k plnění úkolů Policie České r...

Předpis č. 287/2015 Sb. - Nařízení vlády o povolání příslušníků Vězeňské služby České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 29. února 2016

29.10.2015 - č. 565/1990 Sb. - Zákon o místních poplatcích - ve znění 266/2015 Sb.

Předpis č. 565/1990 Sb. - Zákon České národní rady o místních poplatcích

č. 286/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pr...

Předpis č. 286/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016

č. 285/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 227/2014 Sb., kterým se stanoví stupnice základních...

Předpis č. 285/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 227/2014 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015

č. 284/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu po...

Předpis č. 284/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

č. 283/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zd...

Předpis č. 283/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2016

č. 282/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním př...

Předpis č. 282/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání

č. 281/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 281/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 280/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Komárovské blato a ...

Předpis č. 280/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Komárovské blato a vymezení konkrétních ochranných opatření

č. 278/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve v...

Předpis č. 278/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

č. 279/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstn...

Předpis č. 279/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců

č. 276/2015 Sb. - Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem n...

Předpis č. 276/2015 Sb. - Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

26.10.2015 - č. 276/2015 Sb. - Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenskéh...

Předpis č. 276/2015 Sb. - Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

č. 277/2015 Sb. - Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušn...

Předpis č. 277/2015 Sb. - Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů

26.10.2015 - č. 277/2015 Sb. - Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ...

Předpis č. 277/2015 Sb. - Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů

č. 275/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utaj...

Předpis č. 275/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů

č. 274/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností a postupu při jejich přiznávání a propůj...

Předpis č. 274/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností a postupu při jejich přiznávání a propůjčování

č. 273/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016

Předpis č. 273/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016