Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 60/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Předpis č. 60/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

č. 59/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracov...

Předpis č. 59/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími, ve znění vyhlášky č. 28/2013 Sb.

č. 58/2016 Sb. - Vyhláška o státních zkouškách z grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých d...

Předpis č. 58/2016 Sb. - Vyhláška o státních zkouškách z grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

22.02.2016 - č. 58/2016 Sb. - Vyhláška o státních zkouškách z grafických disciplín a o změ...

Předpis č. 58/2016 Sb. - Vyhláška o státních zkouškách z grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

20.02.2016 - č. 48/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na po...

Předpis č. 48/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

č. 57/2016 Sb. - Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povole...

Předpis č. 57/2016 Sb. - Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

15.02.2016 - č. 41/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví...

Předpis č. 41/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění vyhlášky č. 472/2006 Sb.

15.02.2016 - č. 490/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o rozsahu znalostí a dal... - ve znění 41/2016 Sb.

Předpis č. 490/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví

č. 56/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpis...

Předpis č. 56/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

15.02.2016 - č. 56/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočt...

Předpis č. 56/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

č. 55/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 55/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

12.02.2016 - č. 53/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provede...

Předpis č. 53/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

č. 54/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povol...

Předpis č. 54/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí

č. 53/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací...

Předpis č. 53/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

10.02.2016 - č. 30/2016 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výr...

Předpis č. 30/2016 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí založení Československé národní rady

10.02.2016 - č. 38/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání ...

Předpis č. 38/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

10.02.2016 - č. 39/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštn...

Předpis č. 39/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

10.02.2016 - č. 512/2002 Sb. - Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních s... - ve znění 39/2016 Sb.

Předpis č. 512/2002 Sb. - Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

10.02.2016 - č. 304/2012 Sb. - Vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních s... - ve znění 38/2016 Sb.

Předpis č. 304/2012 Sb. - Vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

č. 51/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právníc...

Předpis č. 51/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony