Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 311/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 311/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 310/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných ...

Předpis č. 310/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

č. 309/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

Předpis č. 309/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

č. 308/2015 Sb. - Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu

Předpis č. 308/2015 Sb. - Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu

25.11.2015 - č. 298/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regio...

Předpis č. 298/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č. 307/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtn...

Předpis č. 307/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

č. 306/2015 Sb. - Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

Předpis č. 306/2015 Sb. - Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

24.11.2015 - č. 295/2015 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o krmivech

Předpis č. 295/2015 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o krmivech

24.11.2015 - č. 356/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o krmivech - ve znění 295/2015 Sb.

Předpis č. 356/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

24.11.2015 - č. 178/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se... - ve znění 295/2015 Sb.

Předpis č. 178/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

24.11.2015 - č. 169/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se... - ve znění 295/2015 Sb.

Předpis č. 169/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 179/2008 Sb.

24.11.2015 - č. 336/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se... - ve znění 295/2015 Sb.

Předpis č. 336/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

24.11.2015 - č. 198/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se... - ve znění 295/2015 Sb.

Předpis č. 198/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

24.11.2015 - č. 25/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se... - ve znění 295/2015 Sb.

Předpis č. 25/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

č. 305/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění pozdějších př...

Předpis č. 305/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů

č. 304/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jako...

Předpis č. 304/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů

č. 303/2015 Sb. - Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2...

Předpis č. 303/2015 Sb. - Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2016

č. 302/2015 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016

Předpis č. 302/2015 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016

18.11.2015 - č. 291/2015 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Předpis č. 291/2015 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

18.11.2015 - č. 1/2008 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením - ve znění 291/2015 Sb.

Předpis č. 1/2008 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením