Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 315/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 315/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

č. 314/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/199...

Předpis č. 314/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.12.2015 - č. 230/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energeti...

Předpis č. 230/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

01.12.2015 - č. 267/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřej...

Předpis č. 267/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.12.2015 - č. 334/2000 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studeno... - ve znění 125/2015 Sb.

Předpis č. 334/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované značkou EHS

01.12.2015 - č. 337/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví ... - ve znění 125/2015 Sb.

Předpis č. 337/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na měřidla označovaná značkou EHS používaná pro měření tlaku vzduchu v pneumatikách silničních vozidel

01.12.2015 - č. 29/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví ... - ve znění 125/2015 Sb.

Předpis č. 29/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na měřicí přístroje pro měření objemové hmotnosti obilí, označované značkou EHS

01.12.2015 - č. 31/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na lihoměry a hustoměr... - ve znění 125/2015 Sb.

Předpis č. 31/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na lihoměry a hustoměry na líh, označované značkou EHS

01.12.2015 - č. 32/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví ... - ve znění 125/2015 Sb.

Předpis č. 32/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na závaží vyšší než střední třídy přesnosti od 1 mg do 50 kg, označovaná značkou EHS

01.12.2015 - č. 33/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví ... - ve znění 125/2015 Sb.

Předpis č. 33/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na pravoúhlá závaží střední třídy přesnosti od 5 kg do 50 kg a válcová závaží střední třídy přesnosti od 1 g do 10 kg, označovaná značkou EHS

01.12.2015 - č. 260/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky Ministerstva průmy... - ve znění 125/2015 Sb.

Předpis č. 260/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu, kterými se provádí zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

01.12.2015 - č. 78/2013 Sb. - Vyhláška o energetické náročnosti budov - ve znění 230/2015 Sb.

Předpis č. 78/2013 Sb. - Vyhláška o energetické náročnosti budov

01.12.2015 - č. 305/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské ...

Předpis č. 305/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů

01.12.2015 - č. 447/2001 Sb. - Vyhláška o báňské záchranné službě - ve znění 305/2015 Sb.

Předpis č. 447/2001 Sb. - Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě

01.12.2015 - č. 306/2015 Sb. - Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časový...

Předpis č. 306/2015 Sb. - Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

01.12.2015 - č. 312/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech ...

Předpis č. 312/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb.

01.12.2015 - č. 313/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu ...

Předpis č. 313/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod

01.12.2015 - č. 374/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání... - ve znění 306/2015 Sb.

Předpis č. 374/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

01.12.2015 - č. 98/2011 Sb. - Vyhláška o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, z... - ve znění 313/2015 Sb.

Předpis č. 98/2011 Sb. - Vyhláška o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod

č. 313/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, ...

Předpis č. 313/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod