Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 357/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů v...

Předpis č. 357/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č. 356/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládan...

Předpis č. 356/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů

č. 355/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1....

Předpis č. 355/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2015 pro účely zákona o zaměstnanosti

č. 354/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí

Předpis č. 354/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí

č. 353/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění ...

Předpis č. 353/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

č. 352/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zast...

Předpis č. 352/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

č. 351/2015 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé praco...

Předpis č. 351/2015 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

č. 349/2015 Sb. - Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem

Předpis č. 349/2015 Sb. - Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem

21.12.2015 - č. 500/1990 Sb. - Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky... - ve znění 357/2015 Sb.

Předpis č. 500/1990 Sb. - Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby

21.12.2015 - č. 101/2001 Sb. - Zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků - ve znění 358/2015 Sb.

Předpis č. 101/2001 Sb. - Zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků

21.12.2015 - č. 178/2005 Sb. - Zákon o zrušení Fondu národního majetku - ve znění 357/2015 Sb.

Předpis č. 178/2005 Sb. - Zákon o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku)

č. 350/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává sezna...

Předpis č. 350/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

20.12.2015 - č. 416/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho ... - ve znění 337/2015 Sb.

Předpis č. 416/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování

20.12.2015 - č. 337/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb...

Předpis č. 337/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění pozdějších předpisů

18.12.2015 - č. 216/2002 Sb. - Zákon o ochraně státních hranic - ve znění 314/2015 Sb.

Předpis č. 216/2002 Sb. - Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)

18.12.2015 - č. 274/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam nemocí, které by mohly oh... - ve znění 314/2015 Sb.

Předpis č. 274/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam nemocí, které by mohly ohrozit veřejné zdraví, a seznam nemocí a postižení, které by mohly závažným způsobem ohrozit veřejný pořádek

18.12.2015 - č. 314/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve zně...

Předpis č. 314/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

18.12.2015 - č. 221/2003 Sb. - Zákon o dočasné ochraně cizinců - ve znění 314/2015 Sb.

Předpis č. 221/2003 Sb. - Zákon o dočasné ochraně cizinců

18.12.2015 - č. 328/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ...

Předpis č. 328/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců

č. 346/2015 Sb. - Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků

Předpis č. 346/2015 Sb. - Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků