Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 108/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mez...

Předpis č. 108/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

č. 109/2016 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Kost“ po 5000 Kč

Předpis č. 109/2016 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Kost“ po 5000 Kč

č. 110/2016 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 125. výročí Zemské jubilejní výstavy

Předpis č. 110/2016 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 125. výročí Zemské jubilejní výstavy

č. 111/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 111/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

06.04.2016 - č. 104/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoř...

Předpis č. 104/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

06.04.2016 - č. 107/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných...

Předpis č. 107/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

06.04.2016 - č. 108/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické vým...

Předpis č. 108/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

č. 106/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů...

Předpis č. 106/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

č. 105/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se z...

Předpis č. 105/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

č. 100/2016 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí o...

Předpis č. 100/2016 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let

č. 98/2016 Sb. - Nařízení vlády o sazbách úhrady

Předpis č. 98/2016 Sb. - Nařízení vlády o sazbách úhrady

01.04.2016 - č. 40/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkován...

Předpis č. 40/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2016 - č. 537/2006 Sb. - Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem - ve znění 40/2016 Sb.

Předpis č. 537/2006 Sb. - Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem

01.04.2016 - č. 78/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb...

Předpis č. 78/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění nařízení vlády č. 268/2012 Sb., a ruší některá nařízení vlády

01.04.2016 - č. 81/2016 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového ro...

Předpis č. 81/2016 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

01.04.2016 - č. 74/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se...

Předpis č. 74/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000, ve znění vyhlášky č. 390/2006 Sb.

01.04.2016 - č. 481/2000 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje b... - ve znění 78/2016 Sb.

Předpis č. 481/2000 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů

01.04.2016 - č. 294/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb... - ve znění 78/2016 Sb.

Předpis č. 294/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů

01.04.2016 - č. 141/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb... - ve znění 78/2016 Sb.

Předpis č. 141/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, ve znění nařízení vlády č. 294/2001 Sb.

01.04.2016 - č. 145/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb... - ve znění 78/2016 Sb.

Předpis č. 145/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, ve znění pozdějších předpisů