Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.06.2015 - č. 122/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojí...

Předpis č. 122/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení)

01.06.2015 - č. 460/2008 Sb. - Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojí... - ve znění 122/2015 Sb.

Předpis č. 460/2008 Sb. - Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky

01.06.2015 - č. 1/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 460/2008 Sb., o způsobu... - ve znění 122/2015 Sb.

Předpis č. 1/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 460/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky

01.06.2015 - č. 69/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 363/2009 Sb...

Předpis č. 69/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993

01.06.2015 - č. 86/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajišt...

Předpis č. 86/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.06.2015 - č. 88/2015 Sb. - Vyhláška o odměně správce pověřeného správou podílu v obchod...

Předpis č. 88/2015 Sb. - Vyhláška o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho hotových výdajů

01.06.2015 - č. 89/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 508/2004 Sb...

Předpis č. 89/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2015 - č. 93/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb....

Předpis č. 93/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb.

01.06.2015 - č. 219/2000 Sb. - Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích - ve znění 86/2015 Sb.

Předpis č. 219/2000 Sb. - Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

01.06.2015 - č. 279/2003 Sb. - Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení - ve znění 86/2015 Sb.

Předpis č. 279/2003 Sb. - Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů

01.06.2015 - č. 100/2004 Sb. - Zákon o obchodování s ohroženými druhy - ve znění 86/2015 Sb.

Předpis č. 100/2004 Sb. - Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)

01.06.2015 - č. 508/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví vzory hodnostního označení... - ve znění 89/2015 Sb.

Předpis č. 508/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů

01.06.2015 - č. 363/2009 Sb. - Nařízení vlády o stanovení důchodového věku a přepočtu staro... - ve znění 69/2015 Sb.

Předpis č. 363/2009 Sb. - Nařízení vlády o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993

01.06.2015 - č. 402/2011 Sb. - Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností chemických láte...

Předpis č. 402/2011 Sb. - Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí

01.06.2015 - č. 162/2012 Sb. - Vyhláška o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpeč...

Předpis č. 162/2012 Sb. - Vyhláška o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi

01.06.2015 - č. 256/2013 Sb. - Katastrální zákon - ve znění 86/2015 Sb.

Předpis č. 256/2013 Sb. - Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

01.06.2015 - č. 110/2015 Sb. - Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 46/2010 Sb., o příslušnosti s...

Předpis č. 110/2015 Sb. - Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2015 - č. 111/2015 Sb. - Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení z...

Předpis č. 111/2015 Sb. - Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

01.06.2015 - č. 163/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušn... - ve znění 110/2015 Sb.

Předpis č. 163/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy

01.06.2015 - č. 324/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušn... - ve znění 110/2015 Sb.

Předpis č. 324/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů