Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

20.04.2016 - č. 326/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na váh... - ve znění 121/2016 Sb.

Předpis č. 326/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností

20.04.2016 - č. 27/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výt... - ve znění 122/2016 Sb.

Předpis č. 27/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy

20.04.2016 - č. 127/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 27/2003 Sb.... - ve znění 122/2016 Sb.

Předpis č. 127/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy

20.04.2016 - č. 142/2008 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 27/2003 Sb.... - ve znění 122/2016 Sb.

Předpis č. 142/2008 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb.

20.04.2016 - č. 119/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nád...

Předpis č. 119/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh

20.04.2016 - č. 116/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných syst...

Předpis č. 116/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh

20.04.2016 - č. 120/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodáván...

Předpis č. 120/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh

20.04.2016 - č. 101/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se...

Předpis č. 101/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

č. 123/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství...

Předpis č. 123/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

č. 124/2016 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitel...

Předpis č. 124/2016 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. dubna 2016

č. 121/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh

Předpis č. 121/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh

č. 122/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent

Předpis č. 122/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent

č. 117/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodá...

Předpis č. 117/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh

č. 118/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích nap...

Předpis č. 118/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh

č. 119/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh

Předpis č. 119/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh

č. 116/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s neb...

Předpis č. 116/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh

č. 120/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh

Předpis č. 120/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh

15.04.2016 - č. 90/2016 Sb. - Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodá...

Předpis č. 90/2016 Sb. - Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

15.04.2016 - č. 91/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických po...

Předpis č. 91/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

15.04.2016 - č. 96/2016 Sb. - Nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech

Předpis č. 96/2016 Sb. - Nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech