Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

25.04.2016 - č. 133/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o prováděn...

Předpis č. 133/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)

č. 132/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel,...

Předpis č. 132/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů

25.04.2016 - č. 131/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění sdělení M...

Předpis č. 131/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 261/2015 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2016

21.04.2016 - č. 97/2002 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje b... - ve znění 100/2016 Sb.

Předpis č. 97/2002 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let

21.04.2016 - č. 249/2002 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečn... - ve znění 100/2016 Sb.

Předpis č. 249/2002 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let

21.04.2016 - č. 32/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 249/2002 Sb... - ve znění 100/2016 Sb.

Předpis č. 32/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 249/2002 Sb., o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let

21.04.2016 - č. 616/2004 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje b... - ve znění 100/2016 Sb.

Předpis č. 616/2004 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let

21.04.2016 - č. 665/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 97/2002 Sb.... - ve znění 100/2016 Sb.

Předpis č. 665/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 97/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let

21.04.2016 - č. 100/2016 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje b...

Předpis č. 100/2016 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let

21.04.2016 - č. 101/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se...

Předpis č. 101/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

21.04.2016 - č. 360/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 616/2004 Sb... - ve znění 100/2016 Sb.

Předpis č. 360/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 616/2004 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let

21.04.2016 - č. 427/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 616/2004 Sb... - ve znění 100/2016 Sb.

Předpis č. 427/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 616/2004 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let, ve znění nařízení vlády č. 360/2006 Sb.

20.04.2016 - č. 97/2016 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny

Předpis č. 97/2016 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny

20.04.2016 - č. 100/2016 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje b...

Předpis č. 100/2016 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let

20.04.2016 - č. 358/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výb... - ve znění 97/2016 Sb.

Předpis č. 358/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh

20.04.2016 - č. 416/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 358/2001 Sb... - ve znění 97/2016 Sb.

Předpis č. 416/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh

20.04.2016 - č. 121/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody vah s neautomatickou činno...

Předpis č. 121/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh

20.04.2016 - č. 122/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnost...

Předpis č. 122/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent

20.04.2016 - č. 117/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektro...

Předpis č. 117/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh

20.04.2016 - č. 118/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení urče...

Předpis č. 118/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh