Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 419/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č.1050 o nařizení cizincům, kteří jsou držiteli zaměstnanecké nebo modré karty, ne...

Předpis č. 419/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1050 o přijetí krizového opatření

č. 418/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1049 o vzoru čestného prohlášení, kterým lze nahradit posouzení zdravotní způso...

Předpis č. 418/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1049 o přijetí krizového opatření

č. 417/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1048 o změně opatření k zajištění poskytování zdravotních služeb p...

Předpis č. 417/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1048 o přijetí krizového opatření

č. 416/2020 Sb. - Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a preve...

Předpis č. 416/2020 Sb. - Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze

15.10.2020 - č. 405/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližšíc...

Předpis č. 405/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů

15.10.2020 - č. 15/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,... - ve znění 405/2020 Sb.

Předpis č. 15/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

15.10.2020 - č. 397/2020 Sb. - Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

Předpis č. 397/2020 Sb. - Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

14.10.2020 - č. 407/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1021 o zákazu hromadných akcí v počtu v...

Předpis č. 407/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1021 o přijetí krizového opatření

14.10.2020 - č. 408/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1022 o omezení provozu vys...

Předpis č. 408/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1022 o přijetí krizového opatření

14.10.2020 - č. 414/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1033 o nařízení hejtmanům krajů a primá...

Předpis č. 414/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1033 o přijetí krizového opatření

č. 403/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infr...

Předpis č. 403/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 404/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 425/2012 Sb., o předkládání informací penzijní společností Česk...

Předpis č. 404/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 425/2012 Sb., o předkládání informací penzijní společností České národní bance, ve znění vyhlášky č. 476/2017 Sb.

č. 406/2020 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Pa...

Předpis č. 406/2020 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo) a ve dnech 9. a 10. října 2020 (II. kolo)

č. 405/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve st...

Předpis č. 405/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů

č. 397/2020 Sb. - Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

Předpis č. 397/2020 Sb. - Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

12.10.2020 - č. 398/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 994, kterým ukládá orgánům veřejné moci...

Předpis č. 398/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 994 o přijetí krizového opatření

12.10.2020 - č. 400/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 996 o zákazu hromadných akcí nad 10 oso...

Předpis č. 400/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 996 o přijetí krizového opatření

12.10.2020 - č. 401/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 997 o omezení provozu vysokých škol, st...

Předpis č. 401/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 997 o přijetí krizového opatření

č. 414/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1033 o přijetí krizového opatření

Předpis č. 414/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1033 o přijetí krizového opatření

12.10.2020 - č. 409/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1023 k zajištění poskytová...

Předpis č. 409/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1023 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu