Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2015 - č. 308/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cen... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 308/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.07.2015 - č. 328/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 47/1998 Sb.... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 328/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 47/1998 Sb., o zvláštní jednorázové peněžní náležitosti pro příslušníky Vězeňské služby České republiky

01.07.2015 - č. 421/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměn... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 421/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 362/2003 Sb. - Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služe... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 362/2003 Sb. - Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

01.07.2015 - č. 514/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 289/2002 Sb... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 514/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech

01.07.2015 - č. 562/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 562/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona

01.07.2015 - č. 336/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 336/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání

01.07.2015 - č. 131/2008 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 131/2008 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění nařízení vlády č. 336/2007 Sb.

01.07.2015 - č. 131/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 131/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 198/2009 Sb. - Antidiskriminační zákon - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 198/2009 Sb. - Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)

01.07.2015 - č. 200/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 200/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 272/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z po... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 272/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 203/2010 Sb. - Nařízení vlády o seznamu činností vojáků z povolání stanoven... - ve znění 60/2015 Sb.

Předpis č. 203/2010 Sb. - Nařízení vlády o seznamu činností vojáků z povolání stanovených pro jednotlivé hodnostní sbory a vojenské hodnosti

01.07.2015 - č. 223/2010 Sb. - Nařízení vlády o katalogu prací vojáků z povolání - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 223/2010 Sb. - Nařízení vlády o katalogu prací vojáků z povolání

01.07.2015 - č. 376/2010 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 376/2010 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 45/2011 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 45/2011 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 399/2012 Sb. - Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojis... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 399/2012 Sb. - Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření

01.07.2015 - č. 132/2015 Sb. - Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné lab...

Předpis č. 132/2015 Sb. - Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly

01.07.2015 - č. 541/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbo... - ve znění 132/2015 Sb.

Předpis č. 541/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly podle § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů

01.07.2015 - č. 469/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2002 Sb., kterou se... - ve znění 132/2015 Sb.

Předpis č. 469/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly podle § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů