Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2016 - č. 65/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 22...

Předpis č. 65/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 104/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravu...

Předpis č. 104/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 131/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách po...

Předpis č. 131/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2016 - č. 375/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 375/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů

01.01.2016 - č. 158/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za ...

Předpis č. 158/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

01.01.2016 - č. 376/2015 Sb. - Zákon o ukončení důchodového spoření

Předpis č. 376/2015 Sb. - Zákon o ukončení důchodového spoření

01.01.2016 - č. 178/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení minimálního počtu provozoven pro ...

Předpis č. 178/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb

01.01.2016 - č. 377/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 377/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

01.01.2016 - č. 182/2015 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za ...

Předpis č. 182/2015 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

01.01.2016 - č. 380/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a j...

Předpis č. 380/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 194/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen...

Předpis č. 194/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství

01.01.2016 - č. 382/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních d...

Předpis č. 382/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2016 - č. 195/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen...

Předpis č. 195/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství

01.01.2016 - č. 385/2015 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničn...

Předpis č. 385/2015 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

01.01.2016 - č. 196/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen...

Předpis č. 196/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství

01.01.2016 - č. 386/2015 Sb. - Vyhláška o náležitostech kryptografických klíčů a autentizač...

Předpis č. 386/2015 Sb. - Vyhláška o náležitostech kryptografických klíčů a autentizačního certifikátu

01.01.2016 - č. 212/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb., o baterií...

Předpis č. 212/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 387/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207...

Předpis č. 387/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 221/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v...

Předpis č. 221/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.01.2016 - č. 388/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanove...

Předpis č. 388/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů