Warning: rssReader::read(): Node no longer exists in /var/www/vhosts/czechproject.cz/zakony-komentare.cz/SYS/classes/rssReader.php on line 60
Aktuálně v zákonech ČR - Zákony-komentáře.cz

Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

03.07.2015 - č. 170/2015 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 41 odst. 1 č. 43...

Předpis č. 170/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2015 sp. zn. Pl. ÚS 55/13 ve věci návrhu na zrušení § 41 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb.

02.07.2015 - č. 168/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, pl...

Předpis č. 168/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 332/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z po...

Předpis č. 332/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.07.2015 - č. 57/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do inf...

Předpis č. 57/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování

01.07.2015 - č. 58/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby a ko...

Předpis č. 58/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby a koeficientů pro výpočet služebního příspěvku

01.07.2015 - č. 59/2015 Sb. - Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku...

Předpis č. 59/2015 Sb. - Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání

01.07.2015 - č. 60/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé v...

Předpis č. 60/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

01.07.2015 - č. 68/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a ...

Předpis č. 68/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku

01.07.2015 - č. 78/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kon...

Předpis č. 78/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 81/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě...

Předpis č. 81/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.07.2015 - č. 103/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření e...

Předpis č. 103/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 112/2015 Sb. - Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lo...

Předpis č. 112/2015 Sb. - Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu

01.07.2015 - č. 143/1992 Sb. - Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 143/1992 Sb. - Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

01.07.2015 - č. 590/1992 Sb. - Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Če... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 590/1992 Sb. - Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony

01.07.2015 - č. 10/1993 Sb. - Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 1993 - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 10/1993 Sb. - Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů

01.07.2015 - č. 166/1993 Sb. - Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - ve znění 78/2015 Sb.

Předpis č. 166/1993 Sb. - Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu

01.07.2015 - č. 40/1994 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o pl... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 40/1994 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.07.2015 - č. 118/1995 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislost... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 118/1995 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře

01.07.2015 - č. 201/1997 Sb. - Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zás... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 201/1997 Sb. - Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 222/1997 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví zvláštní jednorázová peněž... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 222/1997 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví zvláštní jednorázová peněžní náležitost pro příslušníky Policie České republiky