Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

07.06.2016 - č. 162/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti...

Předpis č. 162/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky, (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů

07.06.2016 - č. 196/2001 Sb. - Notářský tarif - ve znění 162/2016 Sb.

Předpis č. 196/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif)

01.06.2016 - č. 54/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2009 Sb., o školský...

Předpis č. 54/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí

01.06.2016 - č. 274/2009 Sb. - Vyhláška o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolen... - ve znění 54/2016 Sb.

Předpis č. 274/2009 Sb. - Vyhláška o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí

01.06.2016 - č. 156/1991 Sb. - Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o ... - ve znění 142/2016 Sb.

Předpis č. 156/1991 Sb. - Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory

01.06.2016 - č. 142/2016 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné o...

Předpis č. 142/2016 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Železné hory a o změně vyhlášky č. 156/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory

01.06.2016 - č. 144/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se...

Předpis č. 144/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2016 - č. 145/2016 Sb. - Vyhláška o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdro...

Předpis č. 145/2016 Sb. - Vyhláška o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)

01.06.2016 - č. 478/2012 Sb. - Vyhláška o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporo... - ve znění 145/2016 Sb.

Předpis č. 478/2012 Sb. - Vyhláška o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie

01.06.2016 - č. 148/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na ...

Předpis č. 148/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.06.2016 - č. 149/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého...

Předpis č. 149/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2016 - č. 152/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření e...

Předpis č. 152/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny, ve znění vyhlášky č. 476/2012 Sb.

01.06.2016 - č. 153/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské ...

Předpis č. 153/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

01.06.2016 - č. 13/1994 Sb. - Vyhláška, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zem... - ve znění 153/2016 Sb.

Předpis č. 13/1994 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

01.06.2016 - č. 47/2002 Sb. - Zákon o podpoře malého a středního podnikání - ve znění 149/2016 Sb.

Předpis č. 47/2002 Sb. - Zákon o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2016 - č. 158/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádoste...

Předpis č. 158/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2016 - č. 159/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně...

Předpis č. 159/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb., a o zrušení vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení

01.06.2016 - č. 164/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví ...

Předpis č. 164/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2016 - č. 234/2009 Sb. - Vyhláška o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci - ve znění 159/2016 Sb.

Předpis č. 234/2009 Sb. - Vyhláška o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci

01.06.2016 - č. 166/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb...

Předpis č. 166/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 157/2014 Sb.