Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 178/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a j...

Předpis č. 178/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

č. 179/2016 Sb. - Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní...

Předpis č. 179/2016 Sb. - Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 20. dubna 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 4. května 2016

08.06.2016 - č. 177/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanove...

Předpis č. 177/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání

08.06.2016 - č. 133/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracová... - ve znění 177/2016 Sb.

Předpis č. 133/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich překládání

07.06.2016 - č. 161/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních popl...

Předpis č. 161/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění zákona č. 375/2015 Sb.

07.06.2016 - č. 162/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti...

Předpis č. 162/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky, (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů

07.06.2016 - č. 196/2001 Sb. - Notářský tarif - ve znění 162/2016 Sb.

Předpis č. 196/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif)

01.06.2016 - č. 54/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2009 Sb., o školský...

Předpis č. 54/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí

01.06.2016 - č. 274/2009 Sb. - Vyhláška o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolen... - ve znění 54/2016 Sb.

Předpis č. 274/2009 Sb. - Vyhláška o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí

01.06.2016 - č. 156/1991 Sb. - Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o ... - ve znění 142/2016 Sb.

Předpis č. 156/1991 Sb. - Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory

01.06.2016 - č. 142/2016 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné o...

Předpis č. 142/2016 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Železné hory a o změně vyhlášky č. 156/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory

01.06.2016 - č. 144/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se...

Předpis č. 144/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2016 - č. 145/2016 Sb. - Vyhláška o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdro...

Předpis č. 145/2016 Sb. - Vyhláška o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)

01.06.2016 - č. 478/2012 Sb. - Vyhláška o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporo... - ve znění 145/2016 Sb.

Předpis č. 478/2012 Sb. - Vyhláška o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie

01.06.2016 - č. 148/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na ...

Předpis č. 148/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.06.2016 - č. 149/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého...

Předpis č. 149/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2016 - č. 152/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření e...

Předpis č. 152/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny, ve znění vyhlášky č. 476/2012 Sb.

01.06.2016 - č. 153/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské ...

Předpis č. 153/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

01.06.2016 - č. 13/1994 Sb. - Vyhláška, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zem... - ve znění 153/2016 Sb.

Předpis č. 13/1994 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

01.06.2016 - č. 47/2002 Sb. - Zákon o podpoře malého a středního podnikání - ve znění 149/2016 Sb.

Předpis č. 47/2002 Sb. - Zákon o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů