Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.08.2015 - č. 179/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb...

Předpis č. 179/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů

01.08.2015 - č. 318/2008 Sb. - Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organ... - ve znění 179/2015 Sb.

Předpis č. 318/2008 Sb. - Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou

01.08.2015 - č. 185/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatř...

Předpis č. 185/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády

30.07.2015 - č. 183/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému...

Předpis č. 183/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění vyhlášky č. 248/2010 Sb.

30.07.2015 - č. 376/2006 Sb. - Vyhláška o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní do... - ve znění 183/2015 Sb.

Předpis č. 376/2006 Sb. - Vyhláška o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách

č. 185/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změn...

Předpis č. 185/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády

č. 186/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupn...

Předpis č. 186/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

č. 182/2015 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Předpis č. 182/2015 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

č. 183/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní ...

Předpis č. 183/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění vyhlášky č. 248/2010 Sb.

č. 184/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 65/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 22...

Předpis č. 184/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 65/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

27.07.2015 - č. 184/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 65/2015 Sb., kterou se ...

Předpis č. 184/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 65/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

č. 181/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací d...

Předpis č. 181/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb.

č. 180/2015 Sb. - Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, kter...

Předpis č. 180/2015 Sb. - Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)

č. 179/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společ...

Předpis č. 179/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů

č. 178/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb

Předpis č. 178/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb

č. 177/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 16. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 12/14 ve věci návrhu na vyslovení protiú...

Předpis č. 177/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 16. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 12/14 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části ustanovení § 14e odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném do 19. 2. 2015

23.07.2015 - č. 177/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 16. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS ...

Předpis č. 177/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 16. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 12/14 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části ustanovení § 14e odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném do 19. 2. 2015

č. 176/2015 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 47 a § 48 odst. 1 ve slovech „ , které postoupily do skr...

Předpis č. 176/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 19. května 2015 sp. zn. Pl. ÚS 14/14 ve věci návrhu na zrušení § 47 a § 48 odst. 1 ve slovech „ , které postoupily do skrutinia,“ zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

21.07.2015 - č. 176/2015 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 47 a § 48 odst. ...

Předpis č. 176/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 19. května 2015 sp. zn. Pl. ÚS 14/14 ve věci návrhu na zrušení § 47 a § 48 odst. 1 ve slovech „ , které postoupily do skrutinia,“ zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

16.07.2015 - č. 167/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných draž...

Předpis č. 167/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů