Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2016 - č. 300/2013 Sb. - Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o... - ve znění 47/2016 Sb., 45/2016 Sb.

Předpis č. 300/2013 Sb. - Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)

01.07.2016 - č. 196/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykový...

Předpis č. 196/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách

01.07.2016 - č. 33/2005 Sb. - Vyhláška o jazykových školách s právem státní jazykové zkouš... - ve znění 196/2016 Sb.

Předpis č. 33/2005 Sb. - Vyhláška o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách

01.07.2016 - č. 111/2009 Sb. - Zákon o základních registrech - ve znění 192/2016 Sb.

Předpis č. 111/2009 Sb. - Zákon o základních registrech

01.07.2016 - č. 199/2016 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového ro...

Předpis č. 199/2016 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

01.07.2016 - č. 203/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanove...

Předpis č. 203/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování

01.07.2016 - č. 205/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významn...

Předpis č. 205/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

01.07.2016 - č. 206/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku ...

Předpis č. 206/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

01.07.2016 - č. 207/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb...

Předpis č. 207/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb.

01.07.2016 - č. 208/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanove...

Předpis č. 208/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2016 - č. 464/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení specifikace jednotlivých základních slu... - ve znění 203/2016 Sb.

Předpis č. 464/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování

č. 209/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskyto...

Předpis č. 209/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů

29.06.2016 - č. 165/2016 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výr...

Předpis č. 165/2016 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí bitvy u Hradce Králové

č. 203/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních s...

Předpis č. 203/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování

č. 204/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických p...

Předpis č. 204/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů

č. 208/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformit...

Předpis č. 208/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

č. 207/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsk...

Předpis č. 207/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb.

č. 206/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

Předpis č. 206/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

č. 205/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich urču...

Předpis č. 205/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

28.06.2016 - č. 184/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zeměd...

Předpis č. 184/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů