Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2016 - č. 350/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se... - ve znění 296/2015 Sb.

Předpis č. 350/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů

01.01.2016 - č. 315/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních d...

Předpis č. 315/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 367/2013 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového ro... - ve znění 316/2015 Sb.

Předpis č. 367/2013 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

01.01.2016 - č. 318/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyv...

Předpis č. 318/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2016 - č. 319/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních slu...

Předpis č. 319/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 320/2015 Sb. - Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně...

Předpis č. 320/2015 Sb. - Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)

01.01.2016 - č. 321/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se...

Předpis č. 321/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 76/2014 Sb.

01.01.2016 - č. 322/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanove...

Předpis č. 322/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění vyhlášky č. 422/2010 Sb.

01.01.2016 - č. 324/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se...

Předpis č. 324/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 325/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 5...

Předpis č. 325/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví

01.01.2016 - č. 97/2008 Sb. - Vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasi... - ve znění 320/2015 Sb.

Předpis č. 97/2008 Sb. - Vyhláška o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky)

01.01.2016 - č. 260/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském zác... - ve znění 320/2015 Sb.

Předpis č. 260/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 91/2010 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu ... - ve znění 320/2015 Sb.

Předpis č. 91/2010 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

01.01.2016 - č. 160/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odp... - ve znění 320/2015 Sb.

Předpis č. 160/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2016 - č. 263/2013 Sb. - Nařízení vlády o paušální výši úhrady nákladů zásahu - ve znění 320/2015 Sb.

Předpis č. 263/2013 Sb. - Nařízení vlády o paušální výši úhrady nákladů zásahu

01.01.2016 - č. 349/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 97/2008 Sb., o vzorech ... - ve znění 320/2015 Sb.

Předpis č. 349/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 97/2008 Sb., o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky)

01.01.2016 - č. 585/2004 Sb. - Branný zákon - ve znění 320/2015 Sb.

Předpis č. 585/2004 Sb. - Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

01.01.2016 - č. 194/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování infor... - ve znění 322/2015 Sb.

Předpis č. 194/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

01.01.2016 - č. 332/2015 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku ...

Předpis č. 332/2015 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)