Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2016 - č. 163/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním říze...

Předpis č. 163/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2016 - č. 220/1999 Sb. - Zákon o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských c... - ve znění 45/2016 Sb.

Předpis č. 220/1999 Sb. - Zákon o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze

01.07.2016 - č. 271/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví výše zástupn... - ve znění 45/2016 Sb.

Předpis č. 271/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví výše zástupného a příplatků a podrobnější podmínky k poskytování peněžních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení

01.07.2016 - č. 272/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany o rozsahu a způsobu poskytování... - ve znění 45/2016 Sb.

Předpis č. 272/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany o rozsahu a způsobu poskytování naturálních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení

01.07.2016 - č. 128/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu brann... - ve znění 45/2016 Sb.

Předpis č. 128/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2016 - č. 39/2008 Sb. - Nařízení vlády, kterým se upravuje výše služného vojáků v zá... - ve znění 45/2016 Sb.

Předpis č. 39/2008 Sb. - Nařízení vlády, kterým se upravuje výše služného vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení

01.07.2016 - č. 278/2008 Sb. - Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností - ve znění 155/2016 Sb.

Předpis č. 278/2008 Sb. - Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností

01.07.2016 - č. 458/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví denní sazba připadající na nákla... - ve znění 151/2016 Sb.

Předpis č. 458/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a využitím elektronického kontrolního systému a způsob jejich úhrady

01.07.2016 - č. 210/2011 Sb. - Vyhláška o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dod... - ve znění 70/2016 Sb.

Předpis č. 210/2011 Sb. - Vyhláška o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb

01.07.2016 - č. 300/2013 Sb. - Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o... - ve znění 47/2016 Sb., 45/2016 Sb.

Předpis č. 300/2013 Sb. - Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)

01.07.2016 - č. 196/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykový...

Předpis č. 196/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách

01.07.2016 - č. 33/2005 Sb. - Vyhláška o jazykových školách s právem státní jazykové zkouš... - ve znění 196/2016 Sb.

Předpis č. 33/2005 Sb. - Vyhláška o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách

01.07.2016 - č. 111/2009 Sb. - Zákon o základních registrech - ve znění 192/2016 Sb.

Předpis č. 111/2009 Sb. - Zákon o základních registrech

01.07.2016 - č. 199/2016 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového ro...

Předpis č. 199/2016 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

01.07.2016 - č. 203/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanove...

Předpis č. 203/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování

01.07.2016 - č. 205/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významn...

Předpis č. 205/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

01.07.2016 - č. 206/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku ...

Předpis č. 206/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

01.07.2016 - č. 207/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb...

Předpis č. 207/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb.

01.07.2016 - č. 208/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanove...

Předpis č. 208/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2016 - č. 464/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení specifikace jednotlivých základních slu... - ve znění 203/2016 Sb.

Předpis č. 464/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování