Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 218/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 20...

Předpis č. 218/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015–2017, 0,00 %

č. 216/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných ú...

Předpis č. 216/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu, ve znění vyhlášky č. 325/2013 Sb.

č. 215/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištěn...

Předpis č. 215/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu

04.09.2015 - č. 207/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb...

Předpis č. 207/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení

04.09.2015 - č. 206/2015 Sb. - Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změ...

Předpis č. 206/2015 Sb. - Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)

04.09.2015 - č. 208/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické vý...

Předpis č. 208/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

04.09.2015 - č. 178/2011 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých pyrotechnických výrobků... - ve znění 207/2015 Sb.

Předpis č. 178/2011 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení

04.09.2015 - č. 208/2010 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické vý... - ve znění 206/2015 Sb.

Předpis č. 208/2010 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

02.09.2015 - č. 210/2015 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výro...

Předpis č. 210/2015 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Jana Pernera

01.09.2015 - č. 213/2015 Sb. - Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentní...

Předpis č. 213/2015 Sb. - Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

01.09.2015 - č. 214/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližšíc...

Předpis č. 214/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2015 - č. 83/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na info...

Předpis č. 83/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2015 - č. 164/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní ...

Předpis č. 164/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2015 - č. 165/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,...

Předpis č. 165/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2015 - č. 180/2015 Sb. - Vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích

Předpis č. 180/2015 Sb. - Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)

01.09.2015 - č. 123/1998 Sb. - Zákon o právu na informace o životním prostředí - ve znění 83/2015 Sb.

Předpis č. 123/1998 Sb. - Zákon o právu na informace o životním prostředí

01.09.2015 - č. 288/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou z... - ve znění 180/2015 Sb.

Předpis č. 288/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

01.09.2015 - č. 192/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřen...

Předpis č. 192/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.

01.09.2015 - č. 389/2004 Sb. - Vyhláška o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k j... - ve znění 192/2015 Sb.

Předpis č. 389/2004 Sb. - Vyhláška o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.

01.09.2015 - č. 198/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se...

Předpis č. 198/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů