Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 211/2016 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 114b odst. 5 a slov „§ 114b odst. 5“ v § 153a odst. 3 č....

Předpis č. 211/2016 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 31. května 2016 sp. zn. Pl. ÚS 13/15 ve věci návrhu na zrušení § 114b odst. 5 a slov „§ 114b odst. 5“ v § 153a odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

03.07.2016 - č. 114/2006 Sb. - Vyhláška o poctivé prezentaci investičních doporučení - ve znění 159/2016 Sb.

Předpis č. 114/2006 Sb. - Vyhláška o poctivé prezentaci investičních doporučení

02.07.2016 - č. 193/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu...

Předpis č. 193/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

02.07.2016 - č. 194/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzku...

Předpis č. 194/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů

02.07.2016 - č. 130/2002 Sb. - Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků - ve znění 194/2016 Sb.

Předpis č. 130/2002 Sb. - Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)

01.07.2016 - č. 340/2015 Sb. - Zákon o registru smluv

Předpis č. 340/2015 Sb. - Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

01.07.2016 - č. 45/2016 Sb. - Zákon o službě vojáků v záloze

Předpis č. 45/2016 Sb. - Zákon o službě vojáků v záloze

01.07.2016 - č. 46/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených s...

Předpis č. 46/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2016 - č. 47/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinn...

Předpis č. 47/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.07.2016 - č. 70/2016 Sb. - Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energ...

Předpis č. 70/2016 Sb. - Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

01.07.2016 - č. 106/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecn...

Předpis č. 106/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

01.07.2016 - č. 115/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhl...

Předpis č. 115/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

01.07.2016 - č. 147/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních s...

Předpis č. 147/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

01.07.2016 - č. 150/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním říze...

Předpis č. 150/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2016 - č. 151/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se...

Předpis č. 151/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady

01.07.2016 - č. 155/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb...

Předpis č. 155/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2016 - č. 163/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním říze...

Předpis č. 163/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2016 - č. 220/1999 Sb. - Zákon o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských c... - ve znění 45/2016 Sb.

Předpis č. 220/1999 Sb. - Zákon o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze

01.07.2016 - č. 271/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví výše zástupn... - ve znění 45/2016 Sb.

Předpis č. 271/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví výše zástupného a příplatků a podrobnější podmínky k poskytování peněžních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení

01.07.2016 - č. 272/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany o rozsahu a způsobu poskytování... - ve znění 45/2016 Sb.

Předpis č. 272/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany o rozsahu a způsobu poskytování naturálních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení