Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 161/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidem...

Předpis č. 161/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

č. 160/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti...

Předpis č. 160/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020

č. 159/2020 Sb. - Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru...

Předpis č. 159/2020 Sb. - Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

14.04.2020 - č. 160/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální p...

Předpis č. 160/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020

14.04.2020 - č. 161/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvis...

Předpis č. 161/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

č. 174/2020 Sb. - Nařízení o zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zamě...

Předpis č. 174/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

č. 173/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 173/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

č. 172/2020 Sb. - Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím spočívajícím ve vykonávání pomoc...

Předpis č. 172/2020 Sb. - Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

14.04.2020 - č. 172/2020 Sb. - Nařízení vlády o použití Armády ČR k záchranným pracím spočí...

Předpis č. 172/2020 Sb. - Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

14.04.2020 - č. 173/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 415 o zrušení bodu I. odst...

Předpis č. 173/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

14.04.2020 - č. 174/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 416 o zajištění nezbytné p...

Předpis č. 174/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

č. 158/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních ...

Předpis č. 158/2020 Sb. - k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb

č. 157/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření

Předpis č. 157/2020 Sb. - o zrušení krizového opatření

č. 156/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-...

Předpis č. 156/2020 Sb. - o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

č. 155/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a pří...

Předpis č. 155/2020 Sb. - kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

č. 154/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritick...

Předpis č. 154/2020 Sb. - kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury,

09.04.2020 - č. 154/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb...

Předpis č. 154/2020 Sb. - kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury,

09.04.2020 - č. 155/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb....

Předpis č. 155/2020 Sb. - kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

09.04.2020 - č. 156/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu...

Předpis č. 156/2020 Sb. - o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2