Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 6/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 20...

Předpis č. 6/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2016–2019, 0,00 %

č. 7/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 7/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

15.01.2016 - č. 6/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky...

Předpis č. 6/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2016–2019, 0,00 %

15.01.2016 - č. 366/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění doča...

Předpis č. 366/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění dočasné mimořádné podpory pro zemědělce v odvětví živočišné výroby

12.01.2016 - č. 379/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických...

Předpis č. 379/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 4/2016 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elek...

Předpis č. 4/2016 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2014

č. 3/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní ...

Předpis č. 3/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění vyhlášky č. 129/2010 Sb.

č. 2/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných od...

Předpis č. 2/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

č. 1/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště,...

Předpis č. 1/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhlášky č. 97/2014 Sb.

01.01.2016 - č. 307/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání...

Předpis č. 307/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

01.01.2016 - č. 427/2011 Sb. - Zákon o doplňkovém penzijním spoření - ve znění 377/2015 Sb.

Předpis č. 427/2011 Sb. - Zákon o doplňkovém penzijním spoření

01.01.2016 - č. 308/2015 Sb. - Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy...

Předpis č. 308/2015 Sb. - Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu

01.01.2016 - č. 309/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stra...

Předpis č. 309/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

01.01.2016 - č. 374/2015 Sb. - Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trh...

Předpis č. 374/2015 Sb. - Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

01.01.2016 - č. 23/1994 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního... - ve znění 263/2015 Sb.

Předpis č. 23/1994 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli

01.01.2016 - č. 117/2001 Sb. - Zákon o veřejných sbírkách - ve znění 375/2015 Sb.

Předpis č. 117/2001 Sb. - Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)

01.01.2016 - č. 15/1998 Sb. - Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu - ve znění 131/2015 Sb.

Předpis č. 15/1998 Sb. - Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů

01.01.2016 - č. 182/2006 Sb. - Insolvenční zákon - ve znění 375/2015 Sb.

Předpis č. 182/2006 Sb. - Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

01.01.2016 - č. 189/1999 Sb. - Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze - ve znění 131/2015 Sb.

Předpis č. 189/1999 Sb. - Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)