Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 245/2016 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona

Předpis č. 245/2016 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona

č. 244/2016 Sb. - Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

Předpis č. 244/2016 Sb. - Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

29.07.2016 - č. 539/1992 Sb. - Puncovní zákon - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 539/1992 Sb. - Zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)

29.07.2016 - č. 38/1994 Sb. - Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 38/1994 Sb. - Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ( živnostenský zákon ), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

29.07.2016 - č. 71/1994 Sb. - Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 71/1994 Sb. - Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

29.07.2016 - č. 167/1998 Sb. - Zákon o návykových látkách - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 167/1998 Sb. - Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

29.07.2016 - č. 214/2002 Sb. - Zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území E... - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 214/2002 Sb. - Zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství

29.07.2016 - č. 149/2003 Sb. - Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 149/2003 Sb. - Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

29.07.2016 - č. 219/2003 Sb. - Zákon o oběhu osiva a sadby - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 219/2003 Sb. - Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)

29.07.2016 - č. 78/2004 Sb. - Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a gen... - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 78/2004 Sb. - Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

29.07.2016 - č. 99/2004 Sb. - Zákon o rybářství - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 99/2004 Sb. - Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

29.07.2016 - č. 594/2004 Sb. - Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kon... - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 594/2004 Sb. - Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití

29.07.2016 - č. 440/2003 Sb. - Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich ... - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 440/2003 Sb. - Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů

27.07.2016 - č. 238/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhot...

Předpis č. 238/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí

č. 239/2016 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 11a odst. 1 písm. b) č. 334/1992 Sb., o ochra...

Předpis č. 239/2016 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 15. března 2016 sp. zn. Pl. ÚS 30/15 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 41/2015 Sb.

č. 238/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce ...

Předpis č. 238/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí

č. 237/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotac...

Předpis č. 237/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů

č. 236/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, který...

Předpis č. 236/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

27.07.2016 - č. 239/2016 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 11a o...

Předpis č. 239/2016 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 15. března 2016 sp. zn. Pl. ÚS 30/15 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 41/2015 Sb.

č. 235/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a ak...

Předpis č. 235/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů