Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 30/2016 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí založení Československé národní rady

Předpis č. 30/2016 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí založení Československé národní rady

č. 31/2016 Sb. - Nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu

Předpis č. 31/2016 Sb. - Nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu

č. 32/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zd...

Předpis č. 32/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

č. 33/2016 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti...

Předpis č. 33/2016 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dalším zabezpečením areálu muničních skladů ve Vrběticích

č. 34/2016 Sb. - Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Předpis č. 34/2016 Sb. - Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

č. 35/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 35/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 36/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2016/DZP o regulaci cen poskytovanýc...

Předpis č. 36/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2016/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

č. 37/2016 Sb. - Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zd...

Předpis č. 37/2016 Sb. - Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

29.01.2016 - č. 31/2016 Sb. - Nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka pro úče...

Předpis č. 31/2016 Sb. - Nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu

29.01.2016 - č. 32/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb...

Předpis č. 32/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

29.01.2016 - č. 34/2016 Sb. - Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Předpis č. 34/2016 Sb. - Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

29.01.2016 - č. 37/2016 Sb. - Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elekt...

Předpis č. 37/2016 Sb. - Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

29.01.2016 - č. 361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví př... - ve znění 32/2016 Sb.

Předpis č. 361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

29.01.2016 - č. 453/2012 Sb. - Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elekt... - ve znění 37/2016 Sb.

Předpis č. 453/2012 Sb. - Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

č. 27/2016 Sb. - Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Předpis č. 27/2016 Sb. - Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

č. 18/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňkovy hory a stanovení jejích bližších ochranných po...

Předpis č. 18/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňkovy hory a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 19/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Vrch u Vršovic a stanovení jejích bližších ochra...

Předpis č. 19/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Vrch u Vršovic a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 20/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stanovení jejích bližších ochranných podmíne...

Předpis č. 20/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 20/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stanovení jejích bližších ochranných podmíne...

Předpis č. 20/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 21/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2014 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko...

Předpis č. 21/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2014 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek