Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 256/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně někte...

Předpis č. 256/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

č. 258/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru

Předpis č. 258/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru

05.08.2016 - č. 256/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vl...

Předpis č. 256/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

03.08.2016 - č. 220/2016 Sb. - Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků v záloze v...

Předpis č. 220/2016 Sb. - Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků v záloze ve službě a jeho hlediscích

č. 250/2016 Sb. - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Předpis č. 250/2016 Sb. - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

č. 248/2016 Sb. - Vyhláška o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku...

Předpis č. 248/2016 Sb. - Vyhláška o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek

č. 249/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných ...

Předpis č. 249/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

č. 251/2016 Sb. - Zákon o některých přestupcích

Předpis č. 251/2016 Sb. - Zákon o některých přestupcích

č. 252/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 252/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

01.08.2016 - č. 226/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti...

Předpis č. 226/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

01.08.2016 - č. 228/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení podmínek provozu mezinárodních letišť z...

Předpis č. 228/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení podmínek provozu mezinárodních letišť z hlediska ochrany hranic

01.08.2016 - č. 231/2016 Sb. - Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních ...

Předpis č. 231/2016 Sb. - Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků

01.08.2016 - č. 236/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souv...

Předpis č. 236/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

01.08.2016 - č. 237/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb...

Předpis č. 237/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů

01.08.2016 - č. 358/1992 Sb. - Notářský řád - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 358/1992 Sb. - Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

01.08.2016 - č. 197/2005 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na pro... - ve znění 237/2016 Sb.

Předpis č. 197/2005 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

01.08.2016 - č. 17/2012 Sb. - Zákon o Celní správě České republiky - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 17/2012 Sb. - Zákon o Celní správě České republiky

01.08.2016 - č. 69/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybo...

Předpis č. 69/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich

01.08.2016 - č. 185/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozem...

Předpis č. 185/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.08.2016 - č. 189/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sl...

Předpis č. 189/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů