Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 269/2016 Sb. - Vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka

Předpis č. 269/2016 Sb. - Vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka

23.08.2016 - č. 262/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnoce...

Předpis č. 262/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče

23.08.2016 - č. 102/2012 Sb. - Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péč... - ve znění 262/2016 Sb.

Předpis č. 102/2012 Sb. - Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče

č. 268/2016 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení obecně závazné vyhlášky obce Všeň č. 2 o místní úpravě provozu na veřejně přís...

Předpis č. 268/2016 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/16 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Všeň č. 2 ze dne 30. 6. 2015 o místní úpravě provozu na veřejně přístupových účelových komunikacích v územním obvodu obce Všeň

19.08.2016 - č. 267/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zast...

Předpis č. 267/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 267/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 267/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

19.08.2016 - č. 268/2016 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení obecně závazné vyhlášky obce Všeň č. 2...

Předpis č. 268/2016 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/16 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Všeň č. 2 ze dne 30. 6. 2015 o místní úpravě provozu na veřejně přístupových účelových komunikacích v územním obvodu obce Všeň

č. 266/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanoven...

Předpis č. 266/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

č. 265/2016 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bezděz“ po 5000 Kč

Předpis č. 265/2016 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bezděz“ po 5000 Kč

č. 264/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona

Předpis č. 264/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona

č. 263/2016 Sb. - Zákon atomový zákon

Předpis č. 263/2016 Sb. - Zákon atomový zákon

č. 262/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní p...

Předpis č. 262/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče

č. 261/2016 Sb. - Vyhláška o tabákových výrobcích

Předpis č. 261/2016 Sb. - Vyhláška o tabákových výrobcích

č. 260/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úk...

Předpis č. 260/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody

č. 259/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním...

Předpis č. 259/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů

06.08.2016 - č. 232/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanoven...

Předpis č. 232/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

č. 257/2016 Sb. - Zákon o spotřebitelském úvěru

Předpis č. 257/2016 Sb. - Zákon o spotřebitelském úvěru

č. 253/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 253/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

č. 254/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Předpis č. 254/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

č. 255/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí...

Předpis č. 255/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů