Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.09.2016 - č. 215/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb...

Předpis č. 215/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

01.09.2016 - č. 218/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se...

Předpis č. 218/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2016 - č. 163/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vyb... - ve znění 215/2016 Sb.

Předpis č. 163/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

01.09.2016 - č. 13/2005 Sb. - Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři - ve znění 197/2016 Sb.

Předpis č. 13/2005 Sb. - Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

01.09.2016 - č. 14/2005 Sb. - Vyhláška o předškolním vzdělávání - ve znění 197/2016 Sb.

Předpis č. 14/2005 Sb. - Vyhláška o předškolním vzdělávání

01.09.2016 - č. 16/2005 Sb. - Vyhláška o organizaci školního roku - ve znění 189/2014 Sb.

Předpis č. 16/2005 Sb. - Vyhláška o organizaci školního roku

01.09.2016 - č. 48/2005 Sb. - Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech pl... - ve znění 197/2016 Sb.

Předpis č. 48/2005 Sb. - Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

01.09.2016 - č. 71/2005 Sb. - Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání - ve znění 197/2016 Sb.

Předpis č. 71/2005 Sb. - Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání

01.09.2016 - č. 74/2005 Sb. - Vyhláška o zájmovém vzdělávání - ve znění 197/2016 Sb.

Předpis č. 74/2005 Sb. - Vyhláška o zájmovém vzdělávání

01.09.2016 - č. 75/2005 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé vý... - ve znění 239/2015 Sb.

Předpis č. 75/2005 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

01.09.2016 - č. 108/2005 Sb. - Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a š... - ve znění 197/2016 Sb.

Předpis č. 108/2005 Sb. - Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

01.09.2016 - č. 364/2005 Sb. - Vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení - ve znění 202/2016 Sb.

Předpis č. 364/2005 Sb. - Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

01.09.2016 - č. 492/2005 Sb. - Vyhláška o krajských normativech - ve znění 197/2016 Sb.

Předpis č. 492/2005 Sb. - Vyhláška o krajských normativech

01.09.2016 - č. 505/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách - ve znění 218/2016 Sb.

Předpis č. 505/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

01.09.2016 - č. 242/2016 Sb. - Cení zákon

Předpis č. 242/2016 Sb. - Zákon celní zákon

01.09.2016 - č. 255/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném r...

Předpis č. 255/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2016 - č. 25/2008 Sb. - Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostře... - ve znění 255/2016 Sb.

Předpis č. 25/2008 Sb. - Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

01.09.2016 - č. 259/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 22...

Předpis č. 259/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2016 - č. 270/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikac...

Předpis č. 270/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

01.09.2016 - č. 273/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb...

Předpis č. 273/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů