Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.09.2016 - č. 27/2016 Sb. - Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potře...

Předpis č. 27/2016 Sb. - Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

01.09.2016 - č. 137/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých škol...

Předpis č. 137/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.09.2016 - č. 178/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, ...

Předpis č. 178/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2016 - č. 197/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytov...

Předpis č. 197/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

01.09.2016 - č. 202/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení ...

Předpis č. 202/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů

01.09.2016 - č. 215/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb...

Předpis č. 215/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

01.09.2016 - č. 218/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se...

Předpis č. 218/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2016 - č. 163/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vyb... - ve znění 215/2016 Sb.

Předpis č. 163/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

01.09.2016 - č. 13/2005 Sb. - Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři - ve znění 197/2016 Sb.

Předpis č. 13/2005 Sb. - Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

01.09.2016 - č. 14/2005 Sb. - Vyhláška o předškolním vzdělávání - ve znění 197/2016 Sb.

Předpis č. 14/2005 Sb. - Vyhláška o předškolním vzdělávání

01.09.2016 - č. 16/2005 Sb. - Vyhláška o organizaci školního roku - ve znění 189/2014 Sb.

Předpis č. 16/2005 Sb. - Vyhláška o organizaci školního roku

01.09.2016 - č. 48/2005 Sb. - Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech pl... - ve znění 197/2016 Sb.

Předpis č. 48/2005 Sb. - Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

01.09.2016 - č. 71/2005 Sb. - Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání - ve znění 197/2016 Sb.

Předpis č. 71/2005 Sb. - Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání

01.09.2016 - č. 74/2005 Sb. - Vyhláška o zájmovém vzdělávání - ve znění 197/2016 Sb.

Předpis č. 74/2005 Sb. - Vyhláška o zájmovém vzdělávání

01.09.2016 - č. 75/2005 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé vý... - ve znění 239/2015 Sb.

Předpis č. 75/2005 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

01.09.2016 - č. 108/2005 Sb. - Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a š... - ve znění 197/2016 Sb.

Předpis č. 108/2005 Sb. - Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

01.09.2016 - č. 364/2005 Sb. - Vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení - ve znění 202/2016 Sb.

Předpis č. 364/2005 Sb. - Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

01.09.2016 - č. 492/2005 Sb. - Vyhláška o krajských normativech - ve znění 197/2016 Sb.

Předpis č. 492/2005 Sb. - Vyhláška o krajských normativech

01.09.2016 - č. 505/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách - ve znění 218/2016 Sb.

Předpis č. 505/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

01.09.2016 - č. 242/2016 Sb. - Cení zákon

Předpis č. 242/2016 Sb. - Zákon celní zákon