Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 90/2016 Sb. - Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Předpis č. 90/2016 Sb. - Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

č. 91/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněn...

Předpis č. 91/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č. 93/2016 Sb. - Vyhláška o Katalogu odpadů

Předpis č. 93/2016 Sb. - Vyhláška o Katalogu odpadů

č. 94/2016 Sb. - Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Předpis č. 94/2016 Sb. - Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

č. 95/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2016, kterým se vydává seznam zboží s regulova...

Předpis č. 95/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2016, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

č. 96/2016 Sb. - Nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech

Předpis č. 96/2016 Sb. - Nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech

č. 92/2016 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti...

Předpis č. 92/2016 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s bezpečnostními opatřeními přijatými po teroristických útocích v Belgii

č. 87/2016 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 2. února 2016 sp. zn. Pl. ÚS 14/15 ve věci návrhu na zrušení některých ...

Předpis č. 87/2016 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 2. února 2016 sp. zn. Pl. ÚS 14/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

č. 86/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Ostrožská Nová Ves a statutu lázeňského místa Ostrožská ...

Předpis č. 86/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Ostrožská Nová Ves a statutu lázeňského místa Ostrožská Nová Ves

23.03.2016 - č. 92/2016 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úko...

Předpis č. 92/2016 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s bezpečnostními opatřeními přijatými po teroristických útocích v Belgii

23.03.2016 - č. 87/2016 Sb. - Nález ÚS ČR o odmínutí a zamítnutí návrhu na zrušení některý...

Předpis č. 87/2016 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 2. února 2016 sp. zn. Pl. ÚS 14/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

22.03.2016 - č. 72/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb...

Předpis č. 72/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů

22.03.2016 - č. 133/2005 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na provozní a techn... - ve znění 72/2016 Sb.

Předpis č. 133/2005 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému

21.03.2016 - č. 83/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobn...

Předpis č. 83/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

21.03.2016 - č. 84/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se...

Předpis č. 84/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

č. 85/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 85/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 84/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních...

Předpis č. 84/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

č. o1/c32/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 247/1995 Sb.

Předpis č. o1/c32/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 247/1995 Sb.

č. 83/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozd...

Předpis č. 83/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

č. 82/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státníc...

Předpis č. 82/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění vyhlášky č. 569/2006 Sb.