Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 1/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště,...

Předpis č. 1/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhlášky č. 97/2014 Sb.

01.01.2016 - č. 307/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání...

Předpis č. 307/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

01.01.2016 - č. 427/2011 Sb. - Zákon o doplňkovém penzijním spoření - ve znění 377/2015 Sb.

Předpis č. 427/2011 Sb. - Zákon o doplňkovém penzijním spoření

01.01.2016 - č. 308/2015 Sb. - Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy...

Předpis č. 308/2015 Sb. - Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu

01.01.2016 - č. 309/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stra...

Předpis č. 309/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

01.01.2016 - č. 374/2015 Sb. - Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trh...

Předpis č. 374/2015 Sb. - Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

01.01.2016 - č. 23/1994 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního... - ve znění 263/2015 Sb.

Předpis č. 23/1994 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli

01.01.2016 - č. 117/2001 Sb. - Zákon o veřejných sbírkách - ve znění 375/2015 Sb.

Předpis č. 117/2001 Sb. - Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)

01.01.2016 - č. 15/1998 Sb. - Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu - ve znění 131/2015 Sb.

Předpis č. 15/1998 Sb. - Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů

01.01.2016 - č. 182/2006 Sb. - Insolvenční zákon - ve znění 375/2015 Sb.

Předpis č. 182/2006 Sb. - Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

01.01.2016 - č. 189/1999 Sb. - Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze - ve znění 131/2015 Sb.

Předpis č. 189/1999 Sb. - Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)

01.01.2016 - č. 277/2009 Sb. - Zákon o pojišťovnictví - ve znění 375/2015 Sb.

Předpis č. 277/2009 Sb. - Zákon o pojišťovnictví

01.01.2016 - č. 222/1999 Sb. - Zákon o zajišťování obrany ČR - ve znění 15/2015 Sb.

Předpis č. 222/1999 Sb. - Zákon o zajišťování obrany České republiky

01.01.2016 - č. 408/2010 Sb. - Zákon o finančním zajištění - ve znění 375/2015 Sb.

Předpis č. 408/2010 Sb. - Zákon o finančním zajištění

01.01.2016 - č. 309/1999 Sb. - Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv - ve znění 131/2015 Sb.

Předpis č. 309/1999 Sb. - Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

01.01.2016 - č. 91/2012 Sb. - Zákon o mezinárodním právu soukromém - ve znění 375/2015 Sb.

Předpis č. 91/2012 Sb. - Zákon o mezinárodním právu soukromém

01.01.2016 - č. 30/2001 Sb. - Prováděcí vyhláška k pravidlům silničního provozu (dopravní ... - ve znění 294/2015 Sb.

Předpis č. 30/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích

01.01.2016 - č. 401/2015 Sb. - Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečišt...

Předpis č. 401/2015 Sb. - Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

01.01.2016 - č. 164/2001 Sb. - Lázeňský zákon - ve znění 15/2015 Sb.

Předpis č. 164/2001 Sb. - Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)