Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 285/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služeb...

Předpis č. 285/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 131/2012 Sb.

č. 284/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice

Předpis č. 284/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice

č. 283/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prioritních dopravních záměrů

Předpis č. 283/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prioritních dopravních záměrů

12.09.2016 - č. 281/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 187/2009 Sb., o minimál...

Předpis č. 281/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 187/2009 Sb., o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství

12.09.2016 - č. 187/2009 Sb. - Vyhláška o minimálních požadavcích na studijní programy všeo... - ve znění 281/2016 Sb.

Předpis č. 187/2009 Sb. - Vyhláška o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství

č. 292/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 292/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

12.09.2016 - č. 283/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prioritních dopravních záměrů

Předpis č. 283/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prioritních dopravních záměrů

12.09.2016 - č. 287/2016 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výst...

Předpis č. 287/2016 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě

12.09.2016 - č. 288/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu ...

Předpis č. 288/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem

č. 291/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 291/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 290/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2016, kterým se mění seznam zboží s regulovaný...

Předpis č. 290/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2016, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2016

č. 289/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a...

Předpis č. 289/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů

č. 288/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hra...

Předpis č. 288/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem

č. 287/2016 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve ...

Předpis č. 287/2016 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě

č. 286/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské pol...

Předpis č. 286/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie

č. 285/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služeb...

Předpis č. 285/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 131/2012 Sb.

č. 284/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice

Předpis č. 284/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice

č. 283/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prioritních dopravních záměrů

Předpis č. 283/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prioritních dopravních záměrů

07.09.2016 - č. 180/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a...

Předpis č. 180/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

07.09.2016 - č. 132/2010 Sb. - Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání - ve znění 180/2016 Sb.

Předpis č. 132/2010 Sb. - Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)