Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

23.10.2020 - č. 427/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1084 o změně krizového opa...

Předpis č. 427/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1084 o změně krizového opatření

23.10.2020 - č. 10/2005 Sb. - Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání - ve znění 423/2020 Sb.

Předpis č. 10/2005 Sb. - Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání

23.10.2020 - č. 33/2005 Sb. - Vyhláška o jazykových školách s právem státní jazykové zkouš... - ve znění 423/2020 Sb.

Předpis č. 33/2005 Sb. - Vyhláška o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách

č. 429/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1085 o změně usnesení vlády ČR č. 998 o zákazu návštěvy pacientů v zdravotnický...

Předpis č. 429/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1085 o změně krizového opatření

23.10.2020 - č. 429/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1085 o změně usnesení vlády ČR č. 998 o...

Předpis č. 429/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1085 o změně krizového opatření

22.10.2020 - č. 426/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1080 o omezeném provozu orgánů veřejné ...

Předpis č. 426/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1080 o přijetí krizového opatření

22.10.2020 - č. 424/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1078 o zákazu volného pohy...

Předpis č. 424/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1078 o přijetí krizového opatření

22.10.2020 - č. 425/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1079 o zákazu maloobchodní...

Předpis č. 425/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1079 o přijetí krizového opatření

č. 423/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

Předpis č. 423/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

č. 422/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském p...

Předpis č. 422/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 427/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1084 o změně krizového opatření

Předpis č. 427/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1084 o změně krizového opatření

21.10.2020 - č. 394/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb...

Předpis č. 394/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění nařízení vlády č. 251/2020 Sb.

21.10.2020 - č. 421/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1074 o změně usnesení vlád...

Předpis č. 421/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1074 o přijetí krizového opatření

č. 426/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1080 o omezeném provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů, o omezení osobn...

Předpis č. 426/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1080 o přijetí krizového opatření

č. 424/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1078 o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky a ...

Předpis č. 424/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1078 o přijetí krizového opatření

č. 425/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1079 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služe...

Předpis č. 425/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1079 o přijetí krizového opatření

19.10.2020 - č. 418/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1049 o vzoru čestného prohlášení, který...

Předpis č. 418/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1049 o přijetí krizového opatření

č. 421/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1074 o změně usnesení vlády ČR č. 1022 o omezení provozu škol

Předpis č. 421/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1074 o přijetí krizového opatření

17.10.2020 - č. 415/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 167/2016 Sb...

Předpis č. 415/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí

17.10.2020 - č. 167/2016 Sb. - Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů sou... - ve znění 415/2020 Sb.

Předpis č. 167/2016 Sb. - Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí