Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

28.09.2016 - č. 308/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provede...

Předpis č. 308/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

27.09.2016 - č. 284/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o py...

Předpis č. 284/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice

27.09.2016 - č. 285/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanove...

Předpis č. 285/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 131/2012 Sb.

27.09.2016 - č. 286/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanove...

Předpis č. 286/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie

27.09.2016 - č. 217/2010 Sb. - Vyhláška o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební... - ve znění 285/2016 Sb.

Předpis č. 217/2010 Sb. - Vyhláška o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání

27.09.2016 - č. 301/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení způsobu zevního označení Vojenské polic... - ve znění 286/2016 Sb.

Předpis č. 301/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie

č. 315/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 315/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 314/2016 Sb. - Nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společn...

Předpis č. 314/2016 Sb. - Nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků

č. 313/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

Předpis č. 313/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

č. 312/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Předpis č. 312/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

č. 311/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve st...

Předpis č. 311/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

č. 310/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zd...

Předpis č. 310/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2017

č. 309/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku

Předpis č. 309/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku

č. 315/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 315/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 314/2016 Sb. - Nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společn...

Předpis č. 314/2016 Sb. - Nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků

č. 313/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

Předpis č. 313/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

č. 312/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Předpis č. 312/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

č. 311/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve st...

Předpis č. 311/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

č. 310/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zd...

Předpis č. 310/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2017

č. 309/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku

Předpis č. 309/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku