Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 325/2016 Sb. - Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úp...

Předpis č. 325/2016 Sb. - Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017

06.10.2016 - č. 300/2016 Sb. - Zákon o centrální evidenci účtů

Předpis č. 300/2016 Sb. - Zákon o centrální evidenci účtů

06.10.2016 - č. 301/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 301/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů

č. o1/c126/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 134/2016 Sb.

Předpis č. o1/c126/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 134/2016 Sb.

03.10.2016 - č. o1/c126/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně ...

Předpis č. o1/c126/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 134/2016 Sb.

č. 324/2016 Sb. - Zákon o biocidech

Předpis č. 324/2016 Sb. - Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

č. 323/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se...

Předpis č. 323/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

č. 322/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony

Předpis č. 322/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony

č. 321/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku

Předpis č. 321/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku

č. 320/2016 Sb. - Zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře

Předpis č. 320/2016 Sb. - Zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře

č. 319/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další souvis...

Předpis č. 319/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. o1/c126/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 134/2016 Sb.

Předpis č. o1/c126/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 134/2016 Sb.

č. 324/2016 Sb. - Zákon o biocidech

Předpis č. 324/2016 Sb. - Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

č. 323/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se...

Předpis č. 323/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

č. 322/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony

Předpis č. 322/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony

č. 321/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku

Předpis č. 321/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku

č. 320/2016 Sb. - Zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře

Předpis č. 320/2016 Sb. - Zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře

č. 319/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další souvis...

Předpis č. 319/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.10.2016 - č. 204/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ...

Předpis č. 204/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.10.2016 - č. 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)

Předpis č. 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek