Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 333/2016 Sb. - Vyhláška o úhradě nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech

Předpis č. 333/2016 Sb. - Vyhláška o úhradě nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech

17.10.2016 - č. 317/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventi...

Předpis č. 317/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách

11.10.2016 - č. 480/2012 Sb. - Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku - ve znění 309/2016 Sb.

Předpis č. 480/2012 Sb. - Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku

č. 332/2016 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev kr...

Předpis č. 332/2016 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016

č. 332/2016 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev kr...

Předpis č. 332/2016 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016

11.10.2016 - č. 309/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energet...

Předpis č. 309/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku

č. 331/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 331/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

10.10.2016 - č. 328/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku, vzorů vojenských dokla...

Předpis č. 328/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku, vzorů vojenských dokladů a nakládání s nimi a vzoru osobní známky a pravidel jejího nošení

č. 330/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pr...

Předpis č. 330/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017

č. 329/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 286/2015 Sb., kterým se stanoví stupnice základních...

Předpis č. 329/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 286/2015 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016

č. 328/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku, vzorů vojenských dokladů a nakládání s nimi a vzoru osobní zná...

Předpis č. 328/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku, vzorů vojenských dokladů a nakládání s nimi a vzoru osobní známky a pravidel jejího nošení

č. 331/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 331/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 330/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pr...

Předpis č. 330/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017

č. 329/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 286/2015 Sb., kterým se stanoví stupnice základních...

Předpis č. 329/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 286/2015 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016

č. 328/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku, vzorů vojenských dokladů a nakládání s nimi a vzoru osobní zná...

Předpis č. 328/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku, vzorů vojenských dokladů a nakládání s nimi a vzoru osobní známky a pravidel jejího nošení

č. 327/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstn...

Předpis č. 327/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb.

č. 326/2016 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2017

Předpis č. 326/2016 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2017

č. 325/2016 Sb. - Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úp...

Předpis č. 325/2016 Sb. - Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017

č. 327/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstn...

Předpis č. 327/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb.

č. 326/2016 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2017

Předpis č. 326/2016 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2017