Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.06.2016 - č. 148/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na ...

Předpis č. 148/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.06.2016 - č. 149/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého...

Předpis č. 149/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2016 - č. 152/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření e...

Předpis č. 152/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny, ve znění vyhlášky č. 476/2012 Sb.

01.06.2016 - č. 153/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské ...

Předpis č. 153/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

01.06.2016 - č. 13/1994 Sb. - Vyhláška, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zem... - ve znění 153/2016 Sb.

Předpis č. 13/1994 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

01.06.2016 - č. 47/2002 Sb. - Zákon o podpoře malého a středního podnikání - ve znění 149/2016 Sb.

Předpis č. 47/2002 Sb. - Zákon o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2016 - č. 158/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádoste...

Předpis č. 158/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2016 - č. 159/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně...

Předpis č. 159/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb., a o zrušení vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení

01.06.2016 - č. 164/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví ...

Předpis č. 164/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2016 - č. 234/2009 Sb. - Vyhláška o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci - ve znění 159/2016 Sb.

Předpis č. 234/2009 Sb. - Vyhláška o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci

01.06.2016 - č. 166/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb...

Předpis č. 166/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 157/2014 Sb.

01.06.2016 - č. 167/2016 Sb. - Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů sou...

Předpis č. 167/2016 Sb. - Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí

01.06.2016 - č. 287/2001 Sb. - Nařízení vlády o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ... - ve znění 167/2016 Sb.

Předpis č. 287/2001 Sb. - Nařízení vlády o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví

01.06.2016 - č. 397/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 287/2001 Sb... - ve znění 167/2016 Sb.

Předpis č. 397/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 287/2001 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví

31.05.2016 - č. 109/2016 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Kost“ po 5000 Kč

Předpis č. 109/2016 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Kost“ po 5000 Kč

č. 168/2016 Sb. - Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech prof...

Předpis č. 168/2016 Sb. - Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele

č. 169/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prac...

Předpis č. 169/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

č. 170/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veře...

Předpis č. 170/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek

č. 171/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťován...

Předpis č. 171/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

31.05.2016 - č. 171/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípust...

Předpis č. 171/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů