Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 341/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při pro...

Předpis č. 341/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů

25.10.2016 - č. 265/2016 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bezděz“ po 5000 Kč

Předpis č. 265/2016 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bezděz“ po 5000 Kč

19.10.2016 - č. 293/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospo...

Předpis č. 293/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

19.10.2016 - č. 294/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na...

Předpis č. 294/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení

18.10.2016 - č. 323/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního obě...

Předpis č. 323/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

18.10.2016 - č. 324/2016 Sb. - Zákon o biocidech

Předpis č. 324/2016 Sb. - Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

18.10.2016 - č. 159/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opat... - ve znění 323/2016 Sb.

Předpis č. 159/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony

18.10.2016 - č. 362/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papír... - ve znění 323/2016 Sb.

Předpis č. 362/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

18.10.2016 - č. 482/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon,... - ve znění 323/2016 Sb.

Předpis č. 482/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

18.10.2016 - č. 126/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve zn... - ve znění 323/2016 Sb.

Předpis č. 126/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění zákona č. 15/2002 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů

18.10.2016 - č. 186/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 324/2016 Sb.

Předpis č. 186/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky

18.10.2016 - č. 257/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 323/2016 Sb.

Předpis č. 257/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech

18.10.2016 - č. 354/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon,... - ve znění 323/2016 Sb.

Předpis č. 354/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

18.10.2016 - č. 125/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uv... - ve znění 324/2016 Sb.

Předpis č. 125/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé další zákony

18.10.2016 - č. 254/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 323/2016 Sb.

Předpis č. 254/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

18.10.2016 - č. 297/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uv... - ve znění 324/2016 Sb.

Předpis č. 297/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

18.10.2016 - č. 285/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 323/2016 Sb.

Předpis č. 285/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

18.10.2016 - č. 136/2011 Sb. - Zákon o oběhu bankovek a mincí - ve znění 323/2016 Sb.

Předpis č. 136/2011 Sb. - Zákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

18.10.2016 - č. 278/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 323/2016 Sb.

Předpis č. 278/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti

18.10.2016 - č. 333/2016 Sb. - Vyhláška o úhradě nákladů na provedení odborných úkonů podle...

Předpis č. 333/2016 Sb. - Vyhláška o úhradě nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech