Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

30.10.2020 - č. 438/2020 Sb. - Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mim...

Předpis č. 438/2020 Sb. - Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

č. 437/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti...

Předpis č. 437/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii

č. 436/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast ...

Předpis č. 436/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

č. 435/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění v...

Předpis č. 435/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2021

č. 434/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných ...

Předpis č. 434/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

č. 433/2020 Sb. - Vyhláška o údajích vedených v katalogu cloud computingu

Předpis č. 433/2020 Sb. - Vyhláška o údajích vedených v katalogu cloud computingu

č. 430/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti prohlašování některých kulturních pa...

Předpis č. 430/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti prohlašování některých kulturních památek za národní kulturní památky

č. 447/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1116 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služe...

Předpis č. 447/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1116 o přijetí krizového opatření

30.10.2020 - č. 439/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1108 o prodloužení nouzové...

Předpis č. 439/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1108 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

č. 446/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1115 o zákazu u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdra...

Předpis č. 446/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1115 o přijetí krizového opatření

č. 445/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1114, kterým vláda ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům,...

Předpis č. 445/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1114 o přijetí krizového opatření

č. 444/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1113 o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky, o...

Předpis č. 444/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1113 o přijetí krizového opatření

č. 443/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1112 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol, konze...

Předpis č. 443/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1112 o přijetí krizového opatření

č. 442/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1111 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 432/2020 Sb.

Předpis č. 442/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1111 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 432/2020 Sb.

č. 441/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1110 stanovuje, že po dobu trvání nouzového stavu provozovateli in...

Předpis č. 441/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1110 o přijetí krizového opatření

č. 440/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1109 o nařízení hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy určit školu ...

Předpis č. 440/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1109 o přijetí krizového opatření

č. 439/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1108 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru S...

Předpis č. 439/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1108 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

č. 428/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021

Předpis č. 428/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021

28.10.2020 - č. 431/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1102 o zákazu volného pohybu osob na úz...

Předpis č. 431/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1102 o přijetí krizového opatření

28.10.2020 - č. 432/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1103 o zákazu maloobchodní...

Předpis č. 432/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1103 o přijetí krizového opatření