Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

15.03.2020 - č. 308/2004 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytován... - ve znění 64/2020 Sb.

Předpis č. 308/2004 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití

14.03.2020 - č. 82/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 82/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

č. 82/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 82/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

13.03.2020 - č. 79/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče ...

Předpis č. 79/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

13.03.2020 - č. 80/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 80/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

13.03.2020 - č. 81/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 81/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

13.03.2020 - č. 453/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stano... - ve znění 75/2020 Sb.

Předpis č. 453/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

č. 80/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 80/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

č. 79/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu t...

Předpis č. 79/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

č. 78/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 78/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

č. 77/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 77/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

č. 76/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 76/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

č. 75/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoník...

Předpis č. 75/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

č. 81/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 81/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

13.03.2020 - č. 75/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb...

Předpis č. 75/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

13.03.2020 - č. 76/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 76/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

13.03.2020 - č. 77/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 77/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

13.03.2020 - č. 78/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 78/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

12.03.2020 - č. 44/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské ...

Předpis č. 44/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů

12.03.2020 - č. 45/2020 Sb. - Zákon o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu

Předpis č. 45/2020 Sb. - Zákon o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu