Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.04.2016 - č. 537/2006 Sb. - Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem - ve znění 40/2016 Sb.

Předpis č. 537/2006 Sb. - Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem

01.04.2016 - č. 78/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb...

Předpis č. 78/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění nařízení vlády č. 268/2012 Sb., a ruší některá nařízení vlády

01.04.2016 - č. 81/2016 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového ro...

Předpis č. 81/2016 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

01.04.2016 - č. 74/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se...

Předpis č. 74/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000, ve znění vyhlášky č. 390/2006 Sb.

01.04.2016 - č. 481/2000 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje b... - ve znění 78/2016 Sb.

Předpis č. 481/2000 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů

01.04.2016 - č. 294/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb... - ve znění 78/2016 Sb.

Předpis č. 294/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů

01.04.2016 - č. 141/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb... - ve znění 78/2016 Sb.

Předpis č. 141/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, ve znění nařízení vlády č. 294/2001 Sb.

01.04.2016 - č. 145/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb... - ve znění 78/2016 Sb.

Předpis č. 145/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2016 - č. 146/2003 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje b... - ve znění 78/2016 Sb.

Předpis č. 146/2003 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby

01.04.2016 - č. 303/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb... - ve znění 78/2016 Sb.

Předpis č. 303/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2016 - č. 98/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády o použ... - ve znění 78/2016 Sb.

Předpis č. 98/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení

01.04.2016 - č. 333/2009 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků St... - ve znění 78/2016 Sb.

Předpis č. 333/2009 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám

01.04.2016 - č. 228/2010 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/2009 Sb... - ve znění 78/2016 Sb.

Předpis č. 228/2010 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/2009 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám

01.04.2016 - č. 284/2011 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních ... - ve znění 78/2016 Sb.

Předpis č. 284/2011 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky

01.04.2016 - č. 209/2013 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v obla... - ve znění 78/2016 Sb.

Předpis č. 209/2013 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení

01.04.2016 - č. 82/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodař...

Předpis č. 82/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění vyhlášky č. 569/2006 Sb.

01.04.2016 - č. 86/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Ostrožská Nová V...

Předpis č. 86/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Ostrožská Nová Ves a statutu lázeňského místa Ostrožská Nová Ves

01.04.2016 - č. 62/2001 Sb. - Vyhláška o hospodaření organizačních složek státu a státních... - ve znění 82/2016 Sb.

Předpis č. 62/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva financí o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu

01.04.2016 - č. 93/2016 Sb. - Vyhláška o Katalogu odpadů

Předpis č. 93/2016 Sb. - Vyhláška o Katalogu odpadů

01.04.2016 - č. 94/2016 Sb. - Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Předpis č. 94/2016 Sb. - Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů