Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 360/2016 Sb. - Vyhláška o monitorování radiační situace

Předpis č. 360/2016 Sb. - Vyhláška o monitorování radiační situace

č. 359/2016 Sb. - Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události

Předpis č. 359/2016 Sb. - Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události

č. 358/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shod...

Předpis č. 358/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení

č. 358/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shod...

Předpis č. 358/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení

č. 359/2016 Sb. - Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události

Předpis č. 359/2016 Sb. - Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události

č. 362/2016 Sb. - Vyhláška o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních si...

Předpis č. 362/2016 Sb. - Vyhláška o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích

č. 361/2016 Sb. - Vyhláška o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu

Předpis č. 361/2016 Sb. - Vyhláška o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu

č. 360/2016 Sb. - Vyhláška o monitorování radiační situace

Předpis č. 360/2016 Sb. - Vyhláška o monitorování radiační situace

č. 364/2016 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitel...

Předpis č. 364/2016 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 5. listopadu 2016

č. 363/2016 Sb. - Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2017 až 2021

Předpis č. 363/2016 Sb. - Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2017 až 2021

č. 364/2016 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitel...

Předpis č. 364/2016 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 5. listopadu 2016

č. 363/2016 Sb. - Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2017 až 2021

Předpis č. 363/2016 Sb. - Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2017 až 2021

č. 357/2016 Sb. - Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby

Předpis č. 357/2016 Sb. - Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby

č. 356/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem BQ-2 v katastrální...

Předpis č. 356/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem BQ-2 v katastrálním území Rohatec a vymezení konkrétních ochranných opatření

č. 355/2016 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017

Předpis č. 355/2016 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017

č. 357/2016 Sb. - Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby

Předpis č. 357/2016 Sb. - Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby

04.11.2016 - č. 357/2016 Sb. - Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné sl...

Předpis č. 357/2016 Sb. - Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby

č. 356/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem BQ-2 v katastrální...

Předpis č. 356/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem BQ-2 v katastrálním území Rohatec a vymezení konkrétních ochranných opatření

č. 355/2016 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017

Předpis č. 355/2016 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017

02.11.2016 - č. 338/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti...

Předpis č. 338/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů