Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 114/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a dop...

Předpis č. 114/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní volební zákony

č. 115/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné ...

Předpis č. 115/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

13.04.2016 - č. 114/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Pa...

Předpis č. 114/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní volební zákony

č. 97/2016 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny

Předpis č. 97/2016 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny

06.04.2016 - č. 105/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní s...

Předpis č. 105/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

06.04.2016 - č. 164/2013 Sb. - Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dal... - ve znění 105/2016 Sb.

Předpis č. 164/2013 Sb. - Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů

č. 99/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hl...

Předpis č. 99/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky

č. 101/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměst...

Předpis č. 101/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

č. 102/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Předpis č. 102/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

č. 103/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových náro...

Předpis č. 103/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

č. 104/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření ...

Předpis č. 104/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

č. 107/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zá...

Předpis č. 107/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 108/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mez...

Předpis č. 108/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

č. 109/2016 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Kost“ po 5000 Kč

Předpis č. 109/2016 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Kost“ po 5000 Kč

č. 110/2016 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 125. výročí Zemské jubilejní výstavy

Předpis č. 110/2016 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 125. výročí Zemské jubilejní výstavy

č. 111/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 111/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

06.04.2016 - č. 104/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoř...

Předpis č. 104/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

06.04.2016 - č. 107/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných...

Předpis č. 107/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

06.04.2016 - č. 108/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické vým...

Předpis č. 108/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

č. 106/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů...

Předpis č. 106/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)