Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 382/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí...

Předpis č. 382/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění pozdějších předpisů

č. 381/2016 Sb. - Vyhláška o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru

Předpis č. 381/2016 Sb. - Vyhláška o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru

23.11.2016 - č. 363/2016 Sb. - Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2017 až 2021

Předpis č. 363/2016 Sb. - Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2017 až 2021

č. 380/2016 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky

Předpis č. 380/2016 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky

č. 380/2016 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky

Předpis č. 380/2016 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky

č. 378/2016 Sb. - Vyhláška o umístění jaderného zařízení

Předpis č. 378/2016 Sb. - Vyhláška o umístění jaderného zařízení

č. 377/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jadern...

Předpis č. 377/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie

č. 376/2016 Sb. - Vyhláška o položkách dvojího použití v jaderné oblasti

Předpis č. 376/2016 Sb. - Vyhláška o položkách dvojího použití v jaderné oblasti

č. 375/2016 Sb. - Vyhláška o vybraných položkách v jaderné oblasti

Předpis č. 375/2016 Sb. - Vyhláška o vybraných položkách v jaderné oblasti

č. 374/2016 Sb. - Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich

Předpis č. 374/2016 Sb. - Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich

č. 378/2016 Sb. - Vyhláška o umístění jaderného zařízení

Předpis č. 378/2016 Sb. - Vyhláška o umístění jaderného zařízení

č. 377/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jadern...

Předpis č. 377/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie

č. 376/2016 Sb. - Vyhláška o položkách dvojího použití v jaderné oblasti

Předpis č. 376/2016 Sb. - Vyhláška o položkách dvojího použití v jaderné oblasti

č. 375/2016 Sb. - Vyhláška o vybraných položkách v jaderné oblasti

Předpis č. 375/2016 Sb. - Vyhláška o vybraných položkách v jaderné oblasti

č. 374/2016 Sb. - Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich

Předpis č. 374/2016 Sb. - Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich

č. 379/2016 Sb. - Vyhláška o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujíc...

Předpis č. 379/2016 Sb. - Vyhláška o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky

č. 379/2016 Sb. - Vyhláška o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujíc...

Předpis č. 379/2016 Sb. - Vyhláška o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky

č. 373/2016 Sb. - Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému

Předpis č. 373/2016 Sb. - Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému

č. 373/2016 Sb. - Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému

Předpis č. 373/2016 Sb. - Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému

15.11.2016 - č. 365/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimo...

Předpis č. 365/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby