Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.12.2016 - č. 269/2016 Sb. - Vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezp...

Předpis č. 269/2016 Sb. - Vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka

01.12.2016 - č. 295/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích ...

Předpis č. 295/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů

01.12.2016 - č. 321/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazo...

Předpis č. 321/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku

01.12.2016 - č. 342/2016 Sb. - Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů sou...

Předpis č. 342/2016 Sb. - Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu

01.12.2016 - č. 216/1994 Sb. - Zákon o rozhodčím řízení - ve znění 258/2016 Sb.

Předpis č. 216/1994 Sb. - Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

01.12.2016 - č. 352/2016 Sb. - Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a...

Předpis č. 352/2016 Sb. - Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu

01.12.2016 - č. 381/2016 Sb. - Vyhláška o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle ...

Předpis č. 381/2016 Sb. - Vyhláška o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru

01.12.2016 - č. 382/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu ...

Předpis č. 382/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění pozdějších předpisů

01.12.2016 - č. 383/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání...

Předpis č. 383/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

01.12.2016 - č. 384/2016 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitels...

Předpis č. 384/2016 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru

č. 383/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časo...

Předpis č. 383/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

č. 384/2016 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru

Předpis č. 384/2016 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru

č. 385/2016 Sb. - Ministerstvo vnitra

Předpis č. 385/2016 Sb. - Ministerstvo vnitra

č. 386/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných ...

Předpis č. 386/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

č. 386/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných ...

Předpis č. 386/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

č. 385/2016 Sb. - Ministerstvo vnitra

Předpis č. 385/2016 Sb. - Ministerstvo vnitra

č. 384/2016 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru

Předpis č. 384/2016 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru

č. 383/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časo...

Předpis č. 383/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

č. 382/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí...

Předpis č. 382/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění pozdějších předpisů

č. 381/2016 Sb. - Vyhláška o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru

Předpis č. 381/2016 Sb. - Vyhláška o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru