Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 226/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státníh...

Předpis č. 226/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

č. 227/2016 Sb. - Vyhláška o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o...

Předpis č. 227/2016 Sb. - Vyhláška o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků

č. 228/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení podmínek provozu mezinárodních letišť z hlediska ochrany hranic

Předpis č. 228/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení podmínek provozu mezinárodních letišť z hlediska ochrany hranic

21.07.2016 - č. 224/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb...

Předpis č. 224/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

21.07.2016 - č. 225/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu...

Předpis č. 225/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů

č. 222/2016 Sb. - Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zák...

Předpis č. 222/2016 Sb. - Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)

č. 223/2016 Sb. - Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Předpis č. 223/2016 Sb. - Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

č. 221/2016 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitel...

Předpis č. 221/2016 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. července 2016

č. 220/2016 Sb. - Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků v záloze ve službě a jeho hlediscích

Předpis č. 220/2016 Sb. - Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků v záloze ve službě a jeho hlediscích

19.07.2016 - č. 219/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jej...

Předpis č. 219/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

15.07.2016 - č. 231/1996 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o... - ve znění 214/2016 Sb.

Předpis č. 231/1996 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

15.07.2016 - č. 214/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se...

Předpis č. 214/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb.

15.07.2016 - č. 216/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provede...

Předpis č. 216/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

č. 219/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

Předpis č. 219/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

č. 217/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými úč...

Předpis č. 217/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

č. 218/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o s...

Předpis č. 218/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

14.07.2016 - č. 204/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické...

Předpis č. 204/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů

14.07.2016 - č. 528/2005 Sb. - Vyhláška o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických pro... - ve znění 204/2016 Sb.

Předpis č. 528/2005 Sb. - Vyhláška o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků

č. 215/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky...

Předpis č. 215/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

č. 216/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování ...

Předpis č. 216/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů