Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

29.07.2016 - č. 78/2004 Sb. - Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a gen... - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 78/2004 Sb. - Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

29.07.2016 - č. 99/2004 Sb. - Zákon o rybářství - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 99/2004 Sb. - Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

29.07.2016 - č. 594/2004 Sb. - Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kon... - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 594/2004 Sb. - Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití

29.07.2016 - č. 440/2003 Sb. - Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich ... - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 440/2003 Sb. - Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů

27.07.2016 - č. 238/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhot...

Předpis č. 238/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí

č. 239/2016 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 11a odst. 1 písm. b) č. 334/1992 Sb., o ochra...

Předpis č. 239/2016 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 15. března 2016 sp. zn. Pl. ÚS 30/15 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 41/2015 Sb.

č. 238/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce ...

Předpis č. 238/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí

č. 237/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotac...

Předpis č. 237/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů

č. 236/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, který...

Předpis č. 236/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

27.07.2016 - č. 239/2016 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 11a o...

Předpis č. 239/2016 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 15. března 2016 sp. zn. Pl. ÚS 30/15 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 41/2015 Sb.

č. 235/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a ak...

Předpis č. 235/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

č. 229/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve ...

Předpis č. 229/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 230/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další...

Předpis č. 230/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 232/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kter...

Předpis č. 232/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

č. 233/2016 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení nařízení obce Štěpánovice č. 1/2015, tržní řád

Předpis č. 233/2016 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 31. května 2016 sp. zn. Pl. ÚS 29/15 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Štěpánovice č. 1/2015, tržní řád

22.07.2016 - č. 115/2006 Sb. - Zákon o registrovaném partnerství

Předpis č. 115/2006 Sb. - Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

22.07.2016 - č. 233/2016 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení nařízení obce Štěpánovice č. 1/2015, t...

Předpis č. 233/2016 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 31. května 2016 sp. zn. Pl. ÚS 29/15 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Štěpánovice č. 1/2015, tržní řád

č. 231/2016 Sb. - Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků

Předpis č. 231/2016 Sb. - Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků

č. 234/2016 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 13 odst. 2 č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství

Předpis č. 234/2016 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 14. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 7/15 ve věci návrhu na zrušení § 13 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

22.07.2016 - č. 234/2016 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 13 odst. 2 č. 115/2006 Sb., o regist...

Předpis č. 234/2016 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 14. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 7/15 ve věci návrhu na zrušení § 13 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů