Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

29.07.2016 - č. 170/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupe... - ve znění 242/2016 Sb.

Předpis č. 170/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru

29.07.2016 - č. 296/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způs... - ve znění 242/2016 Sb.

Předpis č. 296/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím

29.07.2016 - č. 218/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní ... - ve znění 242/2016 Sb.

Předpis č. 218/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

29.07.2016 - č. 104/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve ... - ve znění 242/2016 Sb.

Předpis č. 104/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

č. 247/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických ...

Předpis č. 247/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků

29.07.2016 - č. 244/2016 Sb. - Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního záko...

Předpis č. 244/2016 Sb. - Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

29.07.2016 - č. 245/2016 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona

Předpis č. 245/2016 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona

29.07.2016 - č. 246/2016 Sb. - Vyhláška o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem

Předpis č. 246/2016 Sb. - Vyhláška o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem

č. 246/2016 Sb. - Vyhláška o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem

Předpis č. 246/2016 Sb. - Vyhláška o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem

č. 245/2016 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona

Předpis č. 245/2016 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona

č. 244/2016 Sb. - Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

Předpis č. 244/2016 Sb. - Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

29.07.2016 - č. 539/1992 Sb. - Puncovní zákon - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 539/1992 Sb. - Zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)

29.07.2016 - č. 38/1994 Sb. - Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 38/1994 Sb. - Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ( živnostenský zákon ), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

29.07.2016 - č. 71/1994 Sb. - Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 71/1994 Sb. - Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

29.07.2016 - č. 167/1998 Sb. - Zákon o návykových látkách - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 167/1998 Sb. - Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

29.07.2016 - č. 214/2002 Sb. - Zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území E... - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 214/2002 Sb. - Zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství

29.07.2016 - č. 149/2003 Sb. - Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 149/2003 Sb. - Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

29.07.2016 - č. 219/2003 Sb. - Zákon o oběhu osiva a sadby - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 219/2003 Sb. - Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)

29.07.2016 - č. 78/2004 Sb. - Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a gen... - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 78/2004 Sb. - Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

29.07.2016 - č. 99/2004 Sb. - Zákon o rybářství - ve znění 243/2016 Sb.

Předpis č. 99/2004 Sb. - Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)